שמיטה

שיעורים בגמרא

הרב שג"ר נודע כתלמיד חכם מובהק וכהוגה מקורי ופורץ דרך שיצירתו נוגעת בכל מרחבי התורה. שיעוריו בענייני שמיטה שנערכו בספר זה מבטאים את דרכו
הייחודית בלימוד הגמרא. דרך העיון בפסוקי התורה, במקורות חז"ל ובדברי ראשונים ואחרונים, עוסק הרב בכמה מן הנושאים היסודיים העומדים בבסיסה של השמיטה: משמעותם של שמיטת הקרקעות, שמיטת הכספים והיובל, ומערכת היחסים ביניהם; מעמדן של השמיטות בזמן הזה; אופיים של תקנת הפרוזבול והיתר המכירה, ועוד. מתוך הדברים עולות תובנות עמוקות ומשמעותיות על קדושה ותיקון חברתי, על אוטופיה וריאליה, ועל דרכי לימוד התורה ופסיקת ההלכה.

חיבור זה הוא ראשון בסדרה בה עתידים לראות אור שיעוריו של הרב שג"ר בגמרא. במשך למעלה משלושים שנה הקדיש הרב את רוב זמנו ללימוד ולהוראת הגמרא, וכדרכו בתחומים אחרים, גם בלימודה שילב את שפתו הייחודית, וסלל דרכים חדשות בתכנים ובדרכי הלימוד. שיעוריו משלבים למדנות ישיבתית קלאסית עם תובנות ומתודות מתחומי המחקר התלמודי ולימודי התרבות, ומבעד לעושרם וחריפותם מפעמת חתירה למשמעות קיומית ובקשת אלוקים.

  • שמיטה
    עורך: איתן אברמוביץ'
    שבט התשע"ה
  • כריכה קשה
  • מחיר קטלוגי: 59.00
קטגוריה: