שיעורים על ליקוטי מוהר"ן חלק ב

במשך שנים רבות עסק הרב שג"ר בלימוד ובהוראה של תורת רבי נחמן מברסלב במגוון מסגרות. הוא מצא בה צוהר להתבוננות בשאלות האמונה, משמעות הקיום וייעודו של האדם, וראה ברבי נחמן מורה דרך דווקא לדורנו, החי בחלל הפנוי של העולם המודרני ואפילו הפוסטמודרני. עיסוקו בדברי רבי נחמן כולל לא רק הידרשות לסוגיות עקרוניות, אלא גם הסברים מעמיקים לתורותיו ולסיפוריו. ספר זה הוא הראשון מבין שני כרכים שבהם נאספו שיעוריו על ליקוטי מוהר"ן, והוא משמר את האווירה המיוחדת והאינטימית של דברים שבעל פה.

בשיעוריו טוען הרב שג"ר כי כשם שרבי נחמן נדרש לתרגם את התורה באופן שיתאים לאנשי דורו, כך נדרשת עבודת תרגום בכדי להנגיש את תורת רבי נחמן לדורנו. לשם כך הוא משתמש, כדרכו, ברעיונות, בשפה ובכלים מעולמם של הוגים שונים, מודרניים ופוסטמודרניים; באמצעות דבריהם, ומתוך רגישות לאתגרי התקופה, הוא חושף נופך חדש בתורתו של רבי נחמן. במקביל, הוא אורג תורה זו לתוך עולם המחשבה היהודי – מהראשונים דרך תורת החסידות ועד הרב קוק והרב סולוביצ'יק.

בשיעוריו פורש הרב שג"ר את משנתו של רבי נחמן, ובאמצעותה – גם את משנתו שלו: על האמונה, הספק והברית; על הכנות הדתית ולימוד התורה; על התיקון החברתי ועל החיים בכללותם.

  • שיעורים על ליקוטי מוהר"ן חלק ב


  • מחיר קטלוגי: 69.00
קטגוריה: