זמן של חירות

דרשות לחג הפסח

בספר זה רואות אור לראשונה דרשותיו של הרב שג"ר זצ"ל לחג הפסח. כדרכו, הרב מחבר את תוכני החג לשאלות עכשוויות, למשל: מהי חירות ואיך היא משתלבת בעולם הדתי? כיצד נגשר על פני הפער שבין אבות לבנים? האם אפשר לאזן בין אותנטיות ועצמאות אישית לחיי קהילה? מדוע יש לסעודות מקום מרכזי כל כך בשבתות ובמועדי ישראל? שאלות אלה ואחרות נידונות בדרשות תוך ניתוח פסוקי המקרא, ההגדה של פסח, מדרשי חז"ל, הלכות ומנהגים, מובאות מן הראשונים, המקובלים וגדולי החסידות ותורות של הרב קוק והרב סולוביצ'יק. בדרשות שזורות גם תובנות העולות מדבריהם של הוגים מערביים, מודרנים ופוסטמודרנים, שבעזרתן עומד הרב על משמעותו של החג ומאיר אותו באור חדש.

  • זמן של חירות
    עורך: ישי מבורך
    אדר התש"ע
  • כריכה קשה
    22x14 ס"מ
  • מחיר קטלוגי: 59.00
קטגוריה: