הליכות עולם

מאמרים על המתח שבין ראיית ההלכה כנצחית ועל-זמנית לבין התהליכים החלים בה וההקשרים ההיסטוריים שלה

במאמרי הספר 'הליכות עולם' עוסק הרב שג"ר במתח שבין ראיית ההלכה כנצחית ועל-זמנית לבין התהליכים החלים בה וההקשרים ההיסטוריים שהיא כרוכה בהם. בסוגיות השונות אותן בוחן הרב, בא לידי ביטוי הפער בין ההקשרים התרבותיים, המוסריים והמשפטיים, שמתוכם התעצבה ההלכה לבין אלו המעצבים את חיינו כיום.
הרב מציע כמה כיווני מחשבה להתמודדות עם פער זה, תוך שמירה על מסורת ההלכה מצד אחד, ועל הרלוונטיות שלה מצד שני.

  • הליכות עולם


  • מחיר קטלוגי: 50.00
קטגוריה: