בצֵל האמונה

דרשות ומאמרים לחג הסוכות

הסוכה נקראת בקבלה 'צל האמונה', אך מה היא האמונה? על כך עונה הרב שג"ר: 'הרגע שבו ההכרה נפתחת לאפשרות של החופש שלה עצמה; חופש שאיננו רק החירות למרוד, אלא גם החופש להאמין… האמונה בטוב, גם אם אין לה גיבוי במציאות, מתוך ההכרה המפוכחת שהטוב באמת נמצא בהכרעתו של האדם לבטוח באלוקים.' (מתוך הדרשה 'מרד וחסד').

בספר זה רואים אור לראשונה מאמרים, דרשות ושיעורים של הרב שג"ר זצ"ל לחג הסוכות. חג הסוכות היווה עבור הרב חתימה של הימים הנוראים ובכמה מדרשותיו הוא מאיר את הרצף הרוחני המתחיל בראש השנה ונמשך עד לסוכות. כדרכו מחבר הרב את תכני החג לשאלות עכשוויות, כמו: כיצד יכול האדם לשמוח למרות קשיי העולם הזה? מהי משמעותן של האמונה, ההשגחה והביטחון? כיצד ניתן ליצור סולידריות חברתית מבלי למחוץ את הפרט? מה היחס בין השלום לבין המחלוקת?

שאלות אלה ואחרות נידונות בעזרת ניתוח של מגוון מקורות: מפסוקי התורה, מדרשי חז"ל, דברי הראשונים וגדולי החסידות, ועד לתורתם של הראי"ה
קוק והגרי"ד סולוביצ'יק. כל אלה שזורים גם בתובנות העולות מדברי הוגים מערביים, מודרניים ופוסטמודרניים, שבעזרתן עומד הרב שג"ר על משמעותו של החג ומאיר אותו באור חדש.

  • בצֵל האמונה
    ישי מבורך
    אלול התשע"א
  • קשה
    22x14 ס"מ
  • מחיר קטלוגי: 59.00
קטגוריה: