החדש יתקדש

אוריאל הורוביץ // 24.09.14

שבע שנים לאחר שהלך לעולמו בגיל 58, תורתו של הרב שג"ר (שמעון גרשון רוזנברג), מהוגי הדעות המקוריים והמעמיקים ביותר בדור האחרון, קונה לה עוד ועוד לומדים ומעריצים. מדי שנה יוצא לפחות ספר אחד שלו, והוא נקרא ונלמד בהיקפים רחבים. הספר 'שארית האמונה', שיוצא לאור בהוצאת רסלינג, שונה מספריו שיצאו עד כה, ושונה גם מן הספרים שבדרך כלל רואים אור בהוצאה הזו, שאמונה בדרך כלל על פרסום כתבים פילוסופיים, בייחוד של פילוסופים פוסט-מודרנים בני זמננו. אך הדרשות שבספר הזה מעידות על קרבה רעיונית רבה בין עולמו של הרב שג"ר, עולם בית המדרש, ובין המילייה התרבותי שאליו מכוונת הוצאת רסלינג. 'שארית האמונה', אם כן, הוא ניסיון ראשון – ומוצלח למדי – לקרב את הגותו של הרב שג"ר לעולם הזה, שממנו ינק ואתו עמד בקשרים הגותיים ורעיוניים.

'שארית האמונה' הוא אוסף של אחד-עשר מאמרים – תשעה מתוכם דרשות למועדי ישראל, ושניים – הפותחים את הספר – עוסקים בדתיות בעידן הפוסטמודרני. בנושא האחרון עסק הרב שג"ר באינטנסיביות בעשור האחרון לחייו, לראשונה בספר 'כלים שבורים' שיצא ב-2004, וביתר שאת בספר 'לוחות ושברי לוחות', שראה אור בשנה שעברה. בספר הנוכחי ממשיך הרב שג"ר את העיסוק הזה, ומציג את הפוסטמודרניזם, שמבקש לפרק את הנרטיבים המקובלים ולהציע – בשפיפות קומה וברוח נמוכה – עולם ללא 'אמת' וללא מטא-נרטיב שאפשר להיאחז בו. הרב שג"ר רואה את העידן הפוסטמודרני – הן כתופעה פילוסופית והן כתופעה תרבותית – כמאפשר חיים דתיים מלהיבים, רוויי מיסטיקה, משוחררים מעכבות ומאידיאולוגיות שהם נחלתו של העולם המודרני. "דווקא העולם הפוסטמודרני", כותב הרב שג"ר, "יכול להביא לידי אמונה הרבה יותר עמוקה, זו של הנסתר והמיסטי, מכיוון שכל זמן שאנו נמצאים בשיטה או במערכת מסוימת, אנו סופיים, ואיננו יכולים להגיע למגע ישיר עם האינסוף". בשחרור מן השיטות והמערכות ראה הרב שג"ר בשורה דתית של ממש, ואופציה לדתיות חדשה.

כמה מן הדרשות הרואות אור ב'שארית האמונה' כבר פורסמו בספריו הקודמים של הרב שג"ר; אחרות מתפרסמות בספר הזה לראשונה. הספר לא קל לקריאה – עורכיו, ישי מבורך ואיתן אברמוביץ', בחרו לכלול בו את דרשותיו הפילוסופיות ביותר של הרב שג"ר, המתכתבות עם הוגים פוסטמודרניים עכשווים כאלן באדיו, ז'אק לאקאן ולודוויג ויטגנשטיין. אך המהלכים שעושה הרב שג"ר בספר, והאופן שבו הוא עושה שימוש בהגות הפוסטמודרנית כדי להאיר צדדים חדשים בעולם הדתי (דרך הפריזמה של מועדי ישראל) – מרתקים ומעוררי השתאות. הרב שג"ר אף עורך חשבון נפש עם הציונות הדתית, שמתוכה פעל ויצר, ורואה באופן חיובי את עלייתן של הרב-תרבותיות והפוסט-ציונות. אלה, כך כתב, פותחות פתח לקיום דתי מיסטי גבוה יותר, ובכוחן לכונן תפיסה אחרת של יחסנו עם הפלסטינים (תפיסה שאת ביטוייה המעשיים ניתן היה לראות בפעילותו של הרב מנחם פרומן ותלמידיו, שהיו קרובים ברוחם למשנתו של הרב שג"ר). "אפשרות החידוש קיימת", הוא כותב בדרשה ליום העצמאות, "והיא עומדת לפתחה של הציונות הדתית. אם תנקוט אותה, תוכל הציונות הדתית להוביל לקראת השלום המיוחל, שלום פרדוקסלי הרואה את האחר, הערבי, כשייך למולדת, בלי לוותר על תחושת הבית למולדת".

חשוב לומר ש'שארית האמונה' בוחר באופן מודע להציג פן מסוים בהגותו של הרב שג"ר, וניבטת מתוכו דמות מסוימת שלו. דמותו השלמה יותר – כראש ישיבה, כלמדן וכאיש הלכה – נמצאת בספריו הקודמים, שכוללים גם דרשות הלכתיות-רעיוניות, שיעורים בגמרא ומאמרים מתקופות מוקדמות יותר בחייו. כל אלה נפקדו מ'שארית האמונה', ובכוונה תחילה – הספר, כך נראה, נועד לקהל מסוים, שמעוניין ברבדים הפילוסופיים יותר של משנתו. אין בכך כדי לגרוע משבחי הספר: כספריו הקודמים של הרב שג"ר, גם 'שארית האמונה' הוא ספר מסקרן מאוד, עשיר ונוקב עד תהומות. הקריאה בו לא פשוטה, אך הדברים החזקים שבו – שנעשה ניסיון רב להבהיר ולפשט אותם – מעוררים מחשבה, וגורמים לשידוד מערכות דתי שמתוכו, אולי, יצמח עולם דתי אחר.


פורסם בשבועון מוצ"ש, גיליון 180, כ"ט אלול תשע"ד, 24/09/14

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il