הרב פרומן על הרב שג"ר

"הרב שג"ר הוא בעיניי מימוש ההבטחה שיש במשנת הרב קוק, הוגה הדעות הרשמי של הציבור הדתי-לאומי. הציבור שלנו מחזיק בדרך כלל בתכנים של הרב, כמו ארץ ישראל, מדינה, צה"ל, וגאולת ישראל, אך עיקרה של משנת הרב קוק, לדעתי, הוא להאיר את העולם הדתי באור של חופש. העיקר הוא האמירה החופשית שבה אתה חי את החיים הדתיים שלך. הרב שג"ר מימש זאת – לא במובן של חופש אינטלקטואלי, אלא במובן נפשי עמוק של זרימה חופשית, כאדם שכל הנפש שלו זורמת כך. הדבר הזה הקרין מאוד על התלמידים שלו, וזה, לדעתי, השורש של כל התכנים בעולם הדתי הקלאסי, ובזה של תלמידי הרב קוק. רק כך נעשו תלמידי הרב שג"ר חלקם רבנים, חלקם אנשי אקדמיה, חלקם סופרים, וחלקם אנשי תיאטרון, וחלקם גם לא-דתיים".

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il