פרקים מתוך ספרים


 

ואתה מחיה את כולם | שיחות מבוא לחסידות

עורך: עמית איזנמן

חוברת שיעורים 

 

גשם

עורך: בן ציון עובדיה

מתוך הספר: נהלך ברג"ש – מבחרי מאמרים

 

האמת והשלום אהבו

עורכים: מאיר ורדיגר ועוזיאל פוקס

מתוך הספר: פניך אבקש – דרשות שנאמרו בישיבת הכותל בשנת תשמ"ב

 

לימוד גמרא בסביבה פוסט-מודרנית – ריבוי העולמות: בעיות ואתגרים

עורך: זהר מאור

מתוך הספר: בתורתו יהגה – לימוד תורה כבקשת אלוקים

 

כי חג ה' לנו: על שמחה וקדושה בחגים

עורך: ישי מבורך

מתוך הספר: זמן של חירות – דרשות לחג הפסח

 

חיבוק הסוכה: סוכות והשיבה אל האם בתורת האר"י

עורך: ישי מבורך

מתוך הספר: בצל האמונה – דרשות ומאמרים לחג הסוכות

 

 צפירה פשוטה: על מדינה, ארץ ואדמה

עורך: ישי מבורך

מתוך הספר: ביום ההוא – דרשות ומאמרים למועדי אייר

 

ליקוטי מוהר"ן, תורה כ"ו

עורך: נתנאל לדרברג

מתוך הספר: שיעורים על ליקוטי מוהר"ן חלק א'

 

אמונתי: אמונה בעולם פוסטמודרני 

עורך: זוהר מאור

מתוך הספר: לוחות ושברי לוחות – הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניזם

 

כהונה ומלכות: דרשה לפרשת וישב

עורך: ישי מבורך

מתוך הספר: להאיר את הפתחים – דרשות ומאמרים לימי החנוכה

 

שמיטת כספים וחוקי השבע: מבנה, משמעות והלכה

עורך: איתן אברמוביץ

מתוך הספר: שיעורים בגמרא – שמיטה

 

אמונה בעולם שנעזב

עורך: נתנאל לדרברג

מתוך הספר: שיעורים על ליקוטי מוהר"ן – חלק ב'

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il