ליד מיטתו | הרב יאיר דרייפוס

כ"ה בסיון התשס"ז

שמעון היקר, לידך אני מלא בושה וכלימה. כל מילה שאומר עליך תיהפך לשקר לידך. לא כי אינה אמת, אלא שעצם הוויתי והשפה שלי כשהן לצידך, הן הוויות שקר. דבר אין בפי ובלשוני מילה. ה' שפתי תפתח ואדע לדבר.

הייתי כל כך קרוב אליך מנערותנו, וכל דמותי ומעט יכולותי ומידותי, המוחין והלב שלי – שזורים בסיפור שנרקם בינינו. אני חב לך את כל מה שיש לי. להגיד שאתה רבי המובהק – זו שפה מוזרה לבטא מה אתה בדמותי. אני רק מבקש ממך סליחה ומחילה מעומק הלב אם הכבדתי עליך.

אני רוצה רק לומר לך שרחל אמרה לי לאחרונה שכל מה שעשיתי והתמסרתי להוציא אותך לאור, היה לשם שמים. זה לא שאין לי נגיעות וחולשות ויצר הרע, אבל אני אומר ברבים בלב נשבר שעשיתי את מעשי לשם שמים.

מהדיבור של בקשת המחילה, אני עובר לומר דברים מתוקים עליך. בצילך חימדתי וישבתי, ופרותיך מתוקים לחיכי.

שמעון היקר, אתה נגעת בי במקומות העמוקים והלא פתורים, נתת לי תורה ואור והשראה ודמיון וחכמה וחיות. ומתוק האור. אבל למתיקות שלך הייתה הרבה מרירות, ואת המרירות שלך הפכת לסתרי תורה. הפכת מרירו למתיקו. כך לימדת תמיד בשם אדמו"ר האמצעי, שרק מי שליבו שבור זוכה להארת סתרי תורה.

שמעון שמעון, היית יהודי עובד ה' באמת לאמיתה, בלי שום זיוף, פוזה או פנייה. האמת שלך הייתה חורכת, נוקבת, מכאיבה, במיוחד לסביבתך הקרובה. בשביל האמת, כך ציטטת הרבה פעמים את הקוצקר, צריך להיות מוכן גם להיכנס לגהינום. אני אומר לפניך עכשיו שהתיקון שלי הוא ממך ובמחיצתך. לימדת גם אותי להפוך את המר למתוק ואת החסרונות לכלים שבורים. כל מה שהצלחתי בחסד שמים קצת להתקדם ולתקן, מתוך ייסורים לא פשוטים – היה מכוחך ומאש הקדושה האמת והברית שצרבת בדמותי.

שמעון היקר והאהוב, היית חידוש בעולם, כולך פלא, צירופים חדשים. חידוש שלא היה בעולמות. חידשת אותנו התלמידים, סוג של חידוש שהוא פלא. כולנו כאן תלמידיך אנחנו פלא, צירופים חדשים.

ומה יהיה עכשיו, כל הפורש ממך כפורש מן החיים, ביקשת לגלות את הקץ ונענית. סיפרת לנו את סודות התקופה שאם נזכה נשיג אותם, וגם אם לא הבאת גאולה לעולם, ומפעלך אינו מושלם, הרי בעצמך כתבת לאחרונה שקידמת את התיקון.

ר' נחמן לימד שבהסתלקות הצדיק מתרחשים שינויים בהוויה. ברור שבעולם שלנו מה שהיה נגמר, ההוויה שלנו נפלה לאבילות, ניטל הטעם, נפלו הפנים.

יעקב אבינו לא מת. מהיום נדבוק בך כדרך שלימדת אותנו בשם אדמו"ר הזקן ואדמו"ר האמצעי, שאחרי הסתלקותו של הצדיק הוא כאן איתנו יותר מאשר בחיים חיותו. ואולי אף נזכה לחשוף את הסודות שגנוזים בנו – אנחנו כולנו המופתים שלך, וגם ואולי בעיקר נזכה להארות של גאולה ומשיח, שחבויים בכתביך שהפקדת בידינו.

אני אומר לך שבעזרת ה' אמסור את כוחותי הדלים להפיץ את טבעך בעולם, ביחד עם בני החבורה הנפלאה שטיפחת במהלך עשרות שנים. כולנו בשברון לב נתמסר לישיבה ולכתבים שלך – התורה שלך, תורה שמסרת את נפשך עליה כל ימי חייך, ושילמת על כך מחיר כבד, כדרכם של צדיקים משנים קדמוניות.

כולנו נקראים להשתנות, לא למחזר את עצמנו. נהיה ביחד ונאיר את פנינו זה לזה כדי להיזכר ולהתחדש ולשוב בתשובה עילאה.

שמעון היקר, לימדת אותנו לא רק איך לחיות אלא גם ובעיקר איך למות. מיום שנתגלתה המחלה, אמרת שאינך מפחד למות, כי כל אחד סופו לעבור מכאן. התנגדת בתקיפות להתעוררות קיצונית מצידנו לקרוע את השמים, לנסות להעביר את רוע הגזירה. לפני פחות מחמישה חודשים התייצבת בבית המדרש שלנו וקיבלת עליך דין שמים – 'ה' נתן וה' לקח'. רק ביקשת והתפללת לזכות עוד לתקן. הראית לי ולכולנו שנוכח מלאך המוות צריך לנהוג בענווה, בריסון, בלב טוב, בהכנעה ואף במאור פנים. ככל שהמחלה התגברה, אמונתך ודביקותך בברית רק התעצמו. רק לפני כמה ימים שאלתי אותך: שמעון, אתה מרים ידיים? נזפת בי, ואמרת לי 'קח ברצינות מה שאמרתי כמה פעמים שהאפשרות שיתרחש נס היא ריאלית, והכול פתוח. כי מבחינת הרפואה, מראש לא נתנו הרבה צ'אנס'.

ראיתי אותך מואר ומוכן כאדם שעובר בשלווה מעולם לעולם.

שמעון היקר, התגלה אלינו ואל תעזבנו, ותעורר עלינו את מידת הרחמים, ותבקש מבורא עולם להיטיב את דרכינו, ולחון בטוב את מרים היקרה, את ילדיך המקסימים אהובה, יוסי, שולמית, אודיה, רוחמה, ויצחק, ואת בני זוגם וצאצאיהם היקרים. על כולם תתפלל וכמובן תזכיר לטוב ולחסד את עדנה היקרה שהשבר שלה קשה מנשוא.

אני שומע בת קול שמכרזת עליך, כמו במוצאי יום הכיפורים , 'שמעון היקר, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה הא-להים את מעשיך'.

לך בשלום, ותנוח ותהיה מליץ יושר על כולנו ועל כלל ישראל.

תהי נשמתך הטהורה צרורה בצרור החיים.

זכותך תגן עלינו.


מתוך ספרו של הרב דרייפוס: נגיעות בשפת הלבהוצאת ידיעות ספרים וישיבת שיח יצחק, 2013

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il