שיעורים על תחילת ספר 'צדקת הצדיק' לר' צדוק הכהן מלובלין

צדקת הצדיק א: על חיפזון ומתינות, על הנוכחות האלוקית

עיון בפסקאות א-ב בצדקת הצדיק: על הקפיצה הנדרשת במעבר בין שלבים בחיים, ועל המנוחה שאפשר להגיע אליה בשלב החדש; על המפגש עם הנוכחות האלוקית כאחר שאפשר לומר לו 'אתה', בהשוואה לבובר ולוינס.

 

צדקת הצדיק ב-ג-ד: נוכחות וקבלת עול מלכות שמים, עבודת הלילה ועבודת היום

המשך העיון בפסקה ב: המפגש הנוכחות האלוקית כקבלת עול מלכות שמים. עיון בפסקה ג: על קריאת שמע על המטה כעבודה עם הלא-מודע, וקריאת שמע של שחרית כפתיחה לעבודת היום.

 

צדקת הצדיק ג-ד-ה-ו: קבלת עול מלכות שמים בשינה ובערות, סילוק הנגיעות

המשך הדיון על קבלת עול מלכות שמים ביום ובלילה. תחילת העיון בפסקה ו, על סילוק הנגיעות כהכנה לקבלת עול מלכות שמים.

 

צדקת הצדיק ו-ז: הנחת תפילין כהכרעת זהות, דתיות ובטלנות

המשך הדיון על סילוק הנגיעות, ודיון על הנחת התפילין כסמל להכרעה על הזהות, ועל היכולת לעצב זהות שלמה של עובדי ה' על אף ריבוי הזהויות שלנו כאנשים מודרניים. דיון קצר על פסקה ז: על הקשר בין דתיות ובטלנות.

 

 

 

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il