שיעורים לחנוכה

סוגיות לחנוכה ולט"ו בשבט

לקראת חג החנוכה הרב מדבר על מחלוקת אמוראים העוסקת באיסור לטלטל נר של נפט בשבת, ולכבוד ט"ו בשבט הרב מדבר על האיסור להכרית עצי פרי בעת מלחמה.

 

חנוכה – כהונה ומלכות, דת ומדינה

עיון בדברי רבי צדוק הכהן מלובלין, בספרו "פרי צדיק", העוסקים במהות הכהונה, מהות המלכות ובהפרדה ביניהן בתקופת החשמונאים. לפי דברים אלו ניתן ללמוד האם יש להפריד דת ומדינה בימינו.

 

בריאת היש מאין

דבריו של האדמו"ר הזקן מסבירים את אופן יצירת הצורה של ה"יש" על ידי הדיבור האלוקי ואת יצירת החומר של ה"יש" על ידי הרצון האלוקי. הסבר מהות השפה והדיבור, והשוואת תלות ה"יש" בדיבור לתלות המלך בעמו.

 

ליקוטי מוהר"ן לחנוכה

דיון בקטעים מהתורה "ימי ההודאה" בליקוטי מוהר"ן, בהם ניתנות תשובות לשאלות בעניין ההודאה, כגון למה כל הקורבנות יתבטלו לעתיד לבוא, ורק קורבן תודה לא יתבטל? מדוע בעולם הבא הכרת התודה היא כ"שעשוע"?

 

"בהעלותך את הנרות" – מדרשים

בשיעור שהתקיים בתאריך ט"ז בסיוון תשס"א דן הרב במדרשים שונים המעלים גישות שונות לגבי מטרת הדלקת נרות המנורה במקדש.

 

הרב קוק והרב חרל"פ לחנוכה – פילוסופיה ואמונה, חלק א

בשיעור שהועבר בישיבת הקיבוץ הדתי בתאריך י"ט כסליו תשנ"ה, הרב שג"ר עוסק בדבריו של הרב קוק המסביר מהי האמונה, מהי הפילוסופיה ומה היתרון של האמונה על הפילוסופיה.

 

הרב קוק והרב חרל"פ לחנוכה – פילוסופיה ואמונה, חלק ב

שיעור המשך לשיעור הקודם, שהועבר בתאריך ג' טבת. הרב עוסק במושגי האמונה והפילוסופיה על פי דבריו של הרב חרל"פ, ומשווה אותם לדברי הרב קוק. לבסוף נקשרו הדברים לענייני חנוכה והתייוונות.

 

אור נרות החנוכה

לקראת חנוכה תשס"ז הרב שג"ר מסביר את מטרת הדלקת נרות חנוכה: כיצד היא משפיעה על הנפש ועל החכמה בהווה, ומדוע מטרתה אינה רק לשמש זכר לנס שהיה בעבר.

 

הלכות נר חנוכה א

שיעור ראשון על סוגיות נר חנוכה במסכת שבת. בשיעור זה הרב עוסק בשאלת קדושת הנרות, ובסוגית הגמרא שמסיבה את הדיון המקורי בנושא זה לדיון על ביזוי מצווה. הרב מציב את הגישה הארץ ישראלית בירושלמי מול הגישה בבבלי.

 

הלכות נר חנוכה ב

בשיעור זה הרב מרחיב את הדיון מהשיעור הקודם: הוא עוסק בשאלות הגמרא לגבי שיעור זמן ההדלקה ולגבי השמנים והפתילות המותרים והאסורים, ומסביר את ההסתפקות במעמדם של הנרות.

הלכות נר חנוכה ג

בשיעור השלישי, שהתקיים ב-כ כסלו תשס"ו, הרב שג"ר מדגיש את ההבדל בין גישת הירושלמי וגישת הבבלי, וחוזר להסביר את שיטתו של רב יוסף שמשווה בין נוי סוכה לנר חנוכה. הרב מסביר שרב יוסף מתווך בין שתי הגישות מתוך ההלכה של ביזוי מצווה, ומסביר שהעניין נוגע גם לאיסור ביזוי וגם למוקצה למצוותו ולקדושת הנרות.

 

 

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il