תלמוד תורה לנשים

שיעורים מבית מורשה תשנ"ה

תלמוד תורה לנשים – התנאים

בשיעור הרב שג"ר הסביר ופירש קטע מתוך מסכת סוטה (פרק ג' משנה ד') הדן בתוצאות לימוד תורה לנשים בהקשר של העונש לאישה הסוטה. לבסוף הוא הציג את הדעות של ראשי ישיבות מזמננו בנושא זה.

 

תלמוד תורה לנשים – הרמב"ם

בשיעור הוסברו תשובות רמב"ם בעיקר על השאלה האם לאישה מותר ללמוד תורה שבע"פ או תורה שבכתב, אך גם על השאלות האם יש לה שכר מצווה על הלימוד, והאם היא צריכה לברך עליו.

 

תלמוד תורה לנשים – תלמוד ירושלמי

בשיעור הרב שג"ר מנתח סיפור מהתלמוד הירושלמי (מסכת סוטה), בו נאמר בין היתר המשפט "ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים".

 

תלמוד תורה לנשים – פסיקה מודרנית

השיעור עסק בשאלה האם אישה צריכה ללמוד תורה. התשובות לשאלה זו נותחו עבור האישה היהודייה המודרנית, תוך דיון לגבי פסיקת הלכות חדשות בימינו.

 

שיעורים מישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים תשנ"ו

תלמוד תורה לנשים – התנאים והרמב"ם

שיעור שהתקיים בישיבת הקיבוץ הדתי ב-י"א בשבט תשנ"ו. בשיעור הוסברו גישות התנאים (במסכת סוטה) לגבי תלמוד תורה לנשים, ולאחר מכן הוצגה פסיקת הרמב"ם בעניין.

 

תלמוד תורה לנשים – הפסיקה

בשיעור סיכם הרב שג"ר את הנושא לאור דעות רבנים מימינו ולאור אופי החברה המודרנית.

 

 

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il