שיעורים על התשובה


אלול ותשובה

הרב דן במהות הוידוי הנוגע לחיים האישיים, ובמהות הוידוי הנוגע לחיי החברה.

כמו כן, הוא דן באופן הנכון בו יש ללמוד תורה ולהתפלל.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן

 

"שמע ישראל" לפי ליקוטי תורה – חלק א

פירוש על פי הספר "ליקוטי תורה" של האדמו"ר הזקן את הפסוק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" כהבנה עמוקה ונפשית של המציאות האלוקית שבעולם. פירוש הפסוק "ממעמקים קראתיך ה'" מתוך הבנה זו.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

"שמע ישראל" לפי ליקוטי תורה – חלק ב

פירוש על פי הספר "ליקוטי תורה" של האדמו"ר הזקן את הפסוק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" כהבנה עמוקה ונפשית של המציאות האלוקית שבעולם. פירוש הפסוק "ממעמקים קראתיך ה'" מתוך הבנה זו.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

תשובה אצל הרבי- חלק 1

עיסוק בדבריו של הרבי מלובביץ': הסבר מושגים בתורת החסידות (השתלשלות, הוויה, הסובב, קבלת עול, ועוד), והדרך לחזרה בתשובה ולרוממות הנפש על פי מושגים אלו. הסבר ההצדקה ליכולת לחזור בתשובה. תיאור המציאות האלוקית בחיי היום-יום, וגם מצב ההתגלות האלוקית ביום הכיפורים.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

תשובה אצל הרבי- חלק 2

עיסוק בדבריו של הרבי מלובביץ': הסבר מושגים בתורת החסידות (השתלשלות, הוויה, הסובב, קבלת עול, ועוד), והדרך לחזרה בתשובה ולרוממות הנפש על פי מושגים אלו. הסבר ההצדקה ליכולת לחזור בתשובה. תיאור המציאות האלוקית בחיי היום-יום, וגם מצב ההתגלות האלוקית ביום הכיפורים.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

תשובה אצל הרבי- חלק 3

עיסוק בדבריו של הרבי מלובביץ': הסבר מושגים בתורת החסידות (השתלשלות, הוויה, הסובב, קבלת עול, ועוד), והדרך לחזרה בתשובה ולרוממות הנפש על פי מושגים אלו. הסבר ההצדקה ליכולת לחזור בתשובה. תיאור המציאות האלוקית בחיי היום-יום, וגם מצב ההתגלות האלוקית ביום הכיפורים.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

זמן אלול

בשיחת פתיחה לזמן אלול תשס"ו בישיבת שיח יצחק הרב מתאר את יום הכיפורים כיום מתן תורה על ידי עשיית התשובה, על פי פרקי דרבי אליעזר, ואת דרך התשובה על פי הרמב"ם. הרב גם קושר זאת לתחושות שעולות עם הכניסה לישיבת ההסדר, ולמטרת הכניסה לישיבה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

תשובה- המהר"ל והרב קוק

בחינת הגדרת התשובה על פי המהר"ל (חזרה אל האני ובחינה עצמית), והגדרת התשובה מאהבה ומיראה על פי הרב קוק. איכות ההקלטה נמוכה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

תשובה כאקט מכונן

בשיעור שהתקיים בז' אלול תשס"ה הרב שג"ר עוסק בדברים הכתובים בספר "ליקוטי תורה" לפיהם התשובה היא השתנות ממשית ועמוקה ("ממעמקים קראתיך ה'") תוך הבנה של האמת האלוקית פנימית.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

תשובה, ארץ ישראל, והאבות

בחינת הגעגועים לתקופת האדם הראשון אל מול הגעגועים אל תקופת נח.

קישור ברית הקשת של נח לארץ ישראל, לתשובה ולאבות.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

הזהיר במצוות ציצית – תשובה אל המסורת

עיון בסיפור על הציצית שהצילה את התלמיד מלחטוא תוך השוואה לסיפור על רבי אלעזר בן דורדיא, ומחשבות על תשובתו של האנטי-גיבור השב אל המסורת הביתית שלו.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il