ספר הכוזרי: שיעורים נוספים

תארי האלוהות בכוזרי והתפילה
ריה"ל מבחין בין תארים חיוביים כמו 'חכם', שאותם יש לזהות עם העצמות האלוהית, לתארים אחרים שאין לזהות. הרמב"ם רק שולל את התארים, ובכך משכלל את דעת אלוהים. אי-הבנת העצמות נותנת את התוקף לתפילה. התפילה עושה 'ייחוד תפארת ומלכות', מילות התפילה – המלכות, והמציאות החיצונית למתפלל – התפארת.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

תפיסת האדם אצל הפילוסוף
עצמות האדם אצל הפילוסוף בכוזרי היא חכמתו. הפרטיות, הקונקרטיות, אינה ניתנת להבנה ללא ניסיון. ממילא  כביכול האלוהות מתגלה רק בחכמה. התודעה קיימת, לא המציאות הסובייקטיבית. לכן עולם הבא אצל הפילוסוף אינו אישי. הקלטה באיכות נמוכה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

השכל הפועל ופרטי המציאות
לשיטת הרמב"ם לא כל אחד יכול לזכות לשלמות הנצחית, לריה"ל כל אחד. הן אצל הפילוסוף והן אצל החסידים, האברים משמשים כלים לשכל הפועל, שהוא לא דווקא ה'אני'. החושים, המתפעלים מהחוץ, נחותים מההכרה, האקטיבית. רוח הקודש היא התמזגות בשכל הפועל שבשלה אין צורך בהכרת הפרטים. הקלטה באיכות נמוכה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

העצמות והתארים
אצל ריה"ל, תארי האלוהות שייכים לכבוד הנברא בלבד, לא לעצמות האלוהית. אצל המקובלים, הספירות, התארים, הם חלק מהמציאות האלוהית. 'שם הוויה' הוא שם פרטי, פנימי 'אלוהים' – כוחות, שם כללי, חיצוני.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

תארי האלוהות ועבודתו באמת
אצל הפילוסוף, האלוהים אינו מתעניין באדם, אולם האדם בן חורין להתקרב לאל אם יפַתח את שכלו ומידותיו, לעומת זאת לאפיקורוס אין כל תכלית. בקשת האמת מצריכה חירות שלמה שעלולה להביא לכפירה אם מגדירים את המושג האלוהי. 'חכם' מזוהה עם העצמות, אך בסיוג – חכמה שונה משל האדם.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il