ספר הכוזרי: שיעורים מישיבת הכותל

תפיסת האמונה של הרמב"ם על פי יחסו אל הנבואה

הסבר תופעת הנבואה לפי הרמב"ם בניגוד לשיטת הפילוסופים, ומתוך כך גם דיון בתפיסת האמונה שלו, והמוטיבציה שלו לתפוס את התופעה הדתית בכלים נטורליסטים.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

עיקרי הנבואה על פי הרמב"ם

הרחבת שיטת הרמב"ם לנבואה, ולניסים בכלל. ניסוח ההבדלים בין השגת הפילוסוף להשגת הנביא, ובמקביל ההבדלים בין דמיון להשגה שכלית. בנוסף לכך, השוואה בין  הפשטה לבין הבעה אומנותית.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הנבואה לפי רס"ג וריה"ל

הסבר המושג 'האויר הנראה' וה'אויר הדק' אצל רס"ג באמונות ודעות ובפירושו לספר יצירה. תפיסת המושגים הללו כישיויות נבראות וקיימות בספקטרום של ממשות, וכיצד הם עוזרים להבין את אפשרות קבלת רוח הקודש והנבואה, לפי רס"ג וריה"ל. עיון במחלוקת בתפיסת המושג ה'כבוד' בין הרמב"ן לרמב"ם, האם הוא כבריאה או כייצוג של אלוקות ממש.

איכות ההקלטה משתפרת החל מהדקה ה-13.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

העניין האלוקי וההכנה אליו

הסבר המושג העניין הנבואי, דיון בשאלה כיצד ריה"ל תופס את האפשרות לקבלת הנבואה על ידי הכנה אישית טכנית בלבד, בניגוד לדעת הרמב"ם.  הקדמה בתיאור הפילוסופיה הניאו-אפלטונית, כדי להבין את דו המשמעות של חלות העניין האלוקי ע"י מעשי האדם. תיאור קצר של שיטת המצוות אצל ריה"ל.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

דמות החסיד והיחס לעולם הזה לפי ריה"ל, רבנו בחיי והרמב"ם

הבנת עמדת ריה"ל לגבי החיים בעולם הזה ככלי להתגלות אלוקית ע"י פעילות הרמונית ומאוזנת מבחינת הגוף והנפש. לעומת רבינו בחיי התופס את העולם כמטרד, ובהנגדה לרמב"ם. מושג השפע אצל הרמב"ם בהשוואה לתנועה דומה אצל האדמו"ר הזקן, בהפיכת היש לאין, שלאחר מכן תיתכן הפעילות ביש כהתגלות של האין. עמדת הראי"ה על הקדושה בטבע כמנוגדת לריה"ל, התופס את החומר ככלי בלבד ולא כקדושה פשוטה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

החסיד והגעתו לדביקות

ניסוח שלבי ההגעה לדביקות על פי ריה"ל. דימוי החסיד כמושל על כוחות גופו ונפשו, והסבר מדוע דווקא הגדרה זו היא הממצה את פעולת החסיד. ההבדל בין בין השלמות האפלטונית לשלימות אצל ריה"ל, והצד השווה שבתפיסתם. פירוט ההבדלים בין הדביקות האובייקטיבית של הנביא לבין הדביקות האישית של החסיד, ובניגוד לדעת הרמב"ם הטוען לנבואה סובייקטיבית. הסבר נוסף על המשמעות הרוחנית של השליטה העצמית אצל ריה"ל ובהקבלה לרעיונות בחסידות.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

פתיחה למושג בחירת ישראל אצל ריה"ל

הצגת גישת חוקרי המקרא בנוגע לתפיסה האלילית בתנ"ך, ועיסוק בשאלה האם לאלילים יש כוחות במציאות.

עיון בפסוקי התנ"ך בנושא בחירת ישראל, ובהמשך בתפיסת הברית בתנ"ך לא כבחירה הקשורה למעשים מסוימים, אלא בתור חשק אלוקי. מושג האמונה כיכולת הנפשית להאמין ולהתמסר ולא כתפיסה תיאולוגית, ובהקשר לכך דיבור על מושג הברית.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il