חובות הלבבות: שיעורים נוספים

ידיעה ובחירה לפי רבנו בחיי א

ההבדל בין פטאליזם לבין דטרמיניזם. פטאליזם מתפקד כהעצמת הבחירה במקרים מסוימים. ההליכה אחר הפנימיות – היא משמעותה של דביקות. הקשר בין השתדלות והשקעה לבין הצלחה או שמחה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ידיעה ובחירה לפי רבנו בחיי ב

כל התנועות תלויות ברצון הא-להי, חוץ מהבחירה בין טוב לרע. פעולת הבחירה העצמית כחיבור לרוחניות. ההבדל בין רבינו בחיי לחסידים, שבענייני הקדושה העדיפו לא לחכות שה' יבחר, אלא שזה יבוא מהאדם. הביטחון כשלימות האדם, מנימוקים של תועלת (בניגוד לשאר הראשונים שנטו להוכחות תיאולוגיות).

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ידיעה ובחירה לפי רבנו בחיי ג

היחס בין הגזירה הא-לוקית לבחירה האנושית. הרב מסביר גם את המתעצב לאורה של תודעה זו, וכן מדבר על האמונה כמכניסת הא-לוקי למציאות.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הפרישות לפי רבנו בחיי א

פרישות מזוייפת, מתוך חוסר הצלחה בעולם או חוסר יכולת ליהנות ממנו. הבעייתיות בפרישות ע"פ הראשונים. הפרישות הקיצונית ברבינו בחיי. הנימוק של רבינו בחיי להגבלת הפרישות – יישוב העולם. תפקיד התורה בדרך לפרישות (רבינו בחיי ואדמוה"ז), והחזרה אל העולם הזה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הפרישות לפי רבנו בחיי ב

המשך העיסוק בפרישות, וכיצד תנבע דווקא מהמניעים הנכונים – מאהבת ה' ולא משנאת העולם.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

מעלותיו של העניו והנכנע

כניעת האדם והענווה כשורש למידות רבות, אך דווקא כשנובעות מהכרה עצמית. מכך מגיע לדרך התנהלות החכמים – דרך שכלית, בינונית.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

החכם והחסיד

על דרך החכמים לפי ר' בחיי והרמב"ם, ולעומתה על דרך החסיד. עוד משווה הרב בין ענווה לשפלות רוח, וכן עוסק בהגבלות של בעל ההגדרה העצמית לעומת הקב"ה חסר ההגדרה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

האמונה לפי רבנו בחיי

חשבון הנפש אצל ר' בחיי, והדבקות כחוסר רפלקציה. על האמונה כחווית חיים, כהכרעה וכקבלת עול.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

התשובה לפי רבנו בחיי

הרב עוסק בתשובה אצל ר' בחיי ואצל הוגים נוספים – ראשונים ואחרונים.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הייחוד

מרכזיות הייחוד ביהדות והנגדתו לתפיסות של ריבוי ומשמעויותיהן. הרב עוסק בייחוד שקיים ביחס לאדם – מה הופכו לאחד? עוד דן הרב ביחס שבין השפה לעצמים. נוסף על כך, דיון על שינויים ברוחות הזמן והשפעתם על התפיסה הדתית.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

מידת הביטחון

הרב עוסק בהשגחה ובביטחון, ומשווה בין כמה גישות – רמב"ם, ר' בחיי והחזון איש.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il