שיעורים לראש השנה

מושג הקדושה ויום הדין

עיון במדרשים על הקדושה וקידוש ה', וקישור מושגים אלו לראש השנה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

השופר על פי רבי צדוק א

אלול תשס"ד. עיון בתורה לה בספר רסיסי לילה. הרב שג"ר מסביר את דברי ר' צדוק על מהות ההיזכרות הנובעת משמיעת קול השופר. דיון על התלות של מצב ההיזכרות במצב השכחה. הסבר על שני סוגי האנשים המצויים במצב של שכחה: האובדים והנידחים.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

השופר על פי רבי צדוק ב

אלול תשס"ד. המשך העיון ברסיסי לילה תורה לה. הרב שג"ר מסביר, על פי דברי ר' צדוק, מהו השופר הגדול וכיצד תקיעתו באחרית הימים תעיר את האובדים והנידחים מהדמיונות שלהם. הצגת הצד החיובי של ההשתקעות הזמנית בדמיון, בשכחה ובשינה, וביסוס הדברים על תהליך בריאת האישה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

על המקור לתשובה

הסבר המקור לרגשות המלווים את החודשים אלול ותשרי והמביאים את האדם לחזור בתשובה: תחושת עת רצון, פיוס, אימת הדין, אשמה מסוגים שונים, ועוד.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

התשובה לפי רבינו בחיי והרמב"ם

השוואה בין דברי רבינו בחיי לבין דברי הרמב"ם לגבי הדרך לחזרה בתשובה. הקדמת הדברים בהצגת דרך החסידים אל מול דרך המתנגדים לשינוי.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

אלול והתשובה לפי רבי ישראל סלנטר

פירוש מאמר מהספר 'אור ישראל' של רבי ישראל סלנטר, המסביר מדוע עלול להיות קשה לקיים לאורך זמן קבלות לעתיד, ומה בכל זאת אפשר לעשות לקראת יום הדין.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ראש השנה והתשובה בחב"ד 1

בשני שיעורים אלו, שהתקיימו בחודש אלול תשס"ג, הרב בוחן את תפקיד האימה והיראה במלכות ה' על פי עקרונות חב"ד והחסידות. הרב גם משיב לשאלה כיצד ההמלכה בראש השנה קשורה ל"יום הרת (בריאת) עולם", ומהי דרך המלכת ה' בחיינו האישיים על פי האדמו"ר הזקן.

 

ראש השנה והתשובה בחב"ד 2

בשני שיעורים אלו, שהתקיימו בחודש אלול תשס"ג, הרב בוחן את תפקיד האימה והיראה במלכות ה' על פי עקרונות חב"ד והחסידות. הרב גם משיב לשאלה כיצד ההמלכה בראש השנה קשורה ל"יום הרת (בריאת) עולם", ומהי דרך המלכת ה' בחיינו האישיים על פי האדמו"ר הזקן.

 

רבי נחמן לראש השנה – חכמה, פילוסופיה ושינה 

בשיעור, שהתקיים בכ"ג אלול תשס"ה, הרב ביאר את דבריו של רבי נחמן מברסלב על ההבדל בין "החכמה הפילוסופית" ו"החכמה האלוקית", והסבר היתרון שבשינה ובהרפיה.

 

ראש השנה, יראה ואימה

מהות היראה אל מול מהות האימה מהקב"ה על פי רבי ישראל סלנטר. ההבדלים בין מבטה של תנועת המוסר ובין מבטה של החסידות על היראה.

 

הכנה לאלול לפי המוסר

הסבר למניע הנכון לתיקון המידות ולקיום המצוות על פי תנועת המוסר (רבי ישראל סלנטר).

 

מפורסמים של שקר

דיון על דברי רבי נחמן על הצורך להימנע מלהיות "מפורסם של שקר" או ללכת אחרי "מפורסם של שקר", על ידי שיפוט עצמי.

 

תפילת ראש השנה

הרב מסביר חלקים מתפילת מוסף של ראש השנה בכלל, ואת המילים "האל הקדוש נקדש בצדקה" בפרט.

 

 

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il