עיונים ביסודות החסידות

תיקון האדם והעולמות העליונים על פי תלמידי הבעל שם טוב

עיון בכתבי המגיד ממזריטש ובעל התולדות יעקב יוסף על עבודת הצדיק והשפעתו על הבריאה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

מהות מידת הענווה על פי ה'יושר דברי אמת'

מדוע אין מצווה להיות עניו? קריאה בספר המוסר החסידי של רבי משולם פייבוש הלר, מראשוני ספרי החסידות שנכתבו.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

עבודת ה' על פי החסידות לאור כתבי הרב גינזבורג

קריאה בכתבי הרב יצחק גינזבורג על היחסים בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית, דרך סוגיית ביטול העצמי.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ה'הבדלה' של הבעש"ט – גוף ונפש

עיון בשלב ה'הבדלה' בתורת הבעש"ט, בעניין לבושי הנשמה, ודיון מתודולוגי ביחס שבין הבנה פנימית לפילוסופיה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הצמצום במשנת המגיד ממזריטש

"צמצם השי"ת כביכול את בהירותו, כדמיון אב המצמצם את שכלו ומדבר דברי קטנות בשביל בנו הקטן" – על עבודת ה' לנוכח צמצום הבורא.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הענווה כביטול היש במוסר החסידי

להפוך יש לאין, גאווה לענווה – על מידת הענווה בספר 'יושר דברי אמת'.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

'ישראל הם קובעים את הצלם אלוקי' – צלם אלוקים על פי המגיד

פירושו הרדיקאלי של המגיד ממעזריטש על מהות ה'צלם אלוהים' שבאדם, מתוך ספרו תורה אור.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ועמך כולם צדיקים – התוועדות י"ט כסלו תשס"ז בישיבת שיח

כיצד נראה צדיק בדורנו? מה החסיד לומד מהרבי? ומה ההבדל בין תפילה לברכה? מתוך בקשה לצירוף צירופים חדשים והמשכת נשמות חדשות, עיון בדברי האדמו"ר מפיאצסנה והרמ"מ מלובביץ. השיחה מופיעה בספר 'נהלך ברג"ש'.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הענווה המאפשרת חופש ודבקות במוסר החסידי

שפלות האדם מול גדלות הבורא – מבט קיומי על הגאווה ותיקונה, כמצע לדבקות בה', חופש ולימוד תורה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

סוד העלאת המידות של הבעל שם טוב – הכנעה, הבדלה והמתקה

סוד העלאת המידות על פי הבעל שם טוב בשלושה תהליכים – הכנעה, הבדלה והמתקה. שיעור זה מתמקד בעיקר בתהליך ההכנעה, ובסופו מתחבר להבדלה ולהמתקה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il