שיעורים בנושאים אקטואליים

התהליך המדיני והציונות

פאנל בהשתתפות פרופ' אליעזר שבייד והרב שג"ר, על תהליך אוסלו, הציונות והציבור הציוני דתי.

פרופ' שבייד: על הירידה של הסולידריות בעם ביחס למתנחלים, הטעות של הציונות הדתית.

הרב שג"ר: על השינוי שעבר השמאל הציוני במדינה.

שאלות מהקהל.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

יהדות ופוסטמודרניזם

דיון בערב לרגל הוצאת ספרו של הרב שג"ר 'כלים שבורים: יהדות ופוסטמודרניזם', שהתקיים בירושלים בי"ט ניסן תשס"ד. בהשתתפות הרב שג"ר, הרב ד"ר יהודה ברנדס, פרופ' שלום רוזנברג, הרב אלישע אבינר, וד"ר ברוך כהנא. דברי הרב שג"ר נערכו לפרק בשם זה בספר 'לוחות ושברי לוחות'.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

יחס היהדות לחילוניות

דברים ביום עיון שהתקיים בישיבת הקיבוץ הדתי. הצגת עקרונות החילוניות האריסטוטלית, ותשובת הרמב"ם לחילוניות זו. השוואת החילוניות המודרנית לחילוניות האריסטוטלית. הסברת המושגים 'חופש הבחירה' ו'חזרה בתשובה' על פי דברי הרמב"ם ועל פי דברי הראי"ה קוק, המתייחסים לחילוניות המודרנית.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

תשובה חברתית

נחיצות התשובה החברתית, הנובעת מהקשר בין המוסר החברתי לבין טהרת יום הכיפורים בפרט ולבין קדושת העם בכלל. ביטוי התשובה החברתית על ידי תחושותיהם ומעשיהם של האנשים הפרטיים המרכיבים אותה. ה תשרי תשס"ד.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

מלחמות ישראל, גאולה ואמונה – פאנל בעקבות מלחמת המפרץ

הרב שג"ר עוסק בשאלות שעולות לאחר מלחמת המפרץ. מה חלקם של יחסים בין לאומיים בחזון הגאולה, והאם נרצה שמדינתנו תפעל רק במטרה להגשים את האוטופיה הגאולית? מה מקומה של האמונה אל מול מקומו של המוסר במלחמה?

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

גוף ונפש

דיון עם תלמידי ישיבת שיח לאחר יום סדנאות גוף ונפש, שהתקיים בישיבה באדר ב תשס"ה. על יחסה של היהדות לטכניקות שפועלות על הגוף ומשפיעות על הנפש, כגון יוגה, מדיטציה, תרופות ועוד. עיסוק בשאלה האם ראוי להשתמש בטכניקות אלו על מנת לחזק את הדבקות בה' ועל מנת להתעלות בהיבט הרוחני.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

יהודיות ואנטישמיות חלק א

הצגת שאלתו של א. ב. יהושע, המנסה לברר מהו המאפיין היהודי הגורם לאנטישמיות בתקופות שונות ובאזורים שונים. הרב מציג את המענה שניתן לשאלה זו על ידי א. ב. יהושע ודמויות נוספות. אייר תשס"ה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

יהודיות ואנטישמיות חלק ב

המשך הדיון בשאלתו של א.ב יהושע על הגורם לאנטישמיות. אייר תשס"ה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

סמינריון על תרבות המערב

עניין הלבוש: האם צריך להתייחס אליו למרות שאין בעיה הלכתית. הבעיה התרבותית.

דרכו של הרמב"ם: אימוץ חלקים מהפילוסופיה המערבית, בהשוואה למצב היום של הפנמת ערכי המערב.

העמדה הדתית: עמדה מלאה, שרואה בתרבות המערב דבר זר.

השוני המהותי בין התורה לבין תרבות המערב, בין ערכים למצוות, ועוד.

מחלוקת הרב קוק והרש"ר הירש לגבי היחס בין היהדות לאוניברסאליות: לפי הרש"ר הירש היהדות היא היסוד, ולפי הרב קוק במצב מתוקן האוניברסליות היא היסוד.

שמירת הניכור אל מול תרבות המערב, הכנסת היסוד החרדי אל החינוך.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

דיון על התקשורת

דיון בהשתתפות פרופ' שלום רוזנברג והרב שג"ר.

פרופ' רוזנברג: התקשורת כקליפת נוגה, ניתן להשתמש בה לטובה וזה חלק מהשליחות.

הרב שג"ר: גם המדיום של התקשורת הוא בעייתי, ויש ליהדות מקום שנוגד אותו.

פרופ' רוזנברג: האלילות היא יציאה משטף החיים, התרבות היום ממלאת את המקום הזה כאשר אין משמעות בחיים. לכן יש ליצור אלטרנטיבה תרבותית שמשתמשת באותם כלים. החוסר הוא שלא עשו מספיק עבודה בשביל לתרגם את מה שיש לתורה להציע לטלויזיה.

מחלוקת על היכולת להשתמש בכלים הטכנולוגיים בשביל התורה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

אמונה ודמיון לפי רבי נחמן והרב קוק

לפי רבי נחמן הדמיון הוא דרך להגיע לאמונה, כי היא מעל הרציונליות. הדמיון יכול לקבל את האור העליון. לפי הרמב"ם הדמיון הוא דרך להגיע להפשטה.

שני סוגים של השראה: מלמעלה למטה או מלמטה למעלה. על תפיסת הרב קוק, לפיה התודעה יוצרת את המציאות. על הכוח של החידוש לשנות את המציאות.

איכות ההקלטה נמוכה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

סימפוזיון בנושא ההתנתקות

דיון על הטיעונים הנכונים והשגויים על ההתנגדות לתכנית ההתנתקות, ועל סירוב פקודה. הצגת הטיעון לפיו אין להתייחס לאריאל שרון כבוגד.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

מחלתו של אריאל שרון כאירוע

הרב מגדיר את המושג אירוע במובן התנכ"י ומסביר מדוע לפי דעתו מחלתו של שרון מוגדרת כאירוע כזה. דיון לגבי השאלה האם יש מקום לרגשות היהודים הנמנעים מלהתפלל לרפואתו או ששמחים לאידו. בעשר הדקות האחרונות של השיעור עובר הרב לעסוק בסיפורו של רבי נחמן מברסלב "מעשה בן המלך ובן השפחה". השיעור התקיים ב-ה טבת תשס"ו.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שירה ויהדות

תכנית רדיו, בה מראיין אדמיאל קוסמן את הרב שג"ר בנושא התפילה, ואת המשוררת רבקה מרים על יהודיות ועל אינטימיות. הריאיון משלב קריאת שירים המתקשרים לנושאים אלו. ההקלטה קשה לשמיעה, והריאיון נקטע לפני סופו.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il