קונטרס התפילה לאדמו"ר הרש"ב

קונטרס התפילה 1 – על תפילה מתוך התבוננות

על ההתבוננות השכלית המביאה לידי התענגות על האלוקי שבמציאות, על אחדות ההפכים המתבטאת במידת התפארת, ועל 'עצם פנימיות לבו' של המהתפלל המסוגלת להרגיש את האלוקות.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

קונטרס התפילה 2 – הריאליה של התפילה

על העמל החושף את הממשות של התפילה, על ההתבוננות הפרטית המסוגלת לשנות את האדם, שלא כמו הכללית; ועל יכולת ההכנעה של הגוף.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

קונטרס התפילה 3 – התבוננות של אמת

על התבוננות של אמת שלא נופלת לוורטים ואמירות חסרות עומק, על התייחסות לדבר המושג ולממשותו, על העניין האלוקי הנחקק בלבו, ועל תפילה אמתית וחידוש הקלקול שבתפילה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il