התפילה בחסידות

מבוא לתפילה בחסידות – אינטימיות עם אורות התיבות

עבודת התפילה היא הפשטת המילים מגשמיותן ודבקות באור שלהן, על מנת להפוך לחלק מהמציאות האלוקית.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

התפילה בספר 'צוואת הריב"ש' – מדיטציית התיבות

על ידי התפילה ניתן להגיע למעלה בה האמירה של האדם מסוגלת ליצור ממשות. מתוך התפילה האדם חודר לעומק המציאות, להבנת ההיגיון הפנימי של הדברים.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

תפילת הבעל שם טוב – התפילה כהתבוננות

הבעל שם טוב התבונן בתפילה, כמו עומד מבחוץ ומבחין בפרטים הרבים המופיעים בה. לימוד על הדרך לדבקות בתיבות התפילה לפי הבעש"ט.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

תפילת הצדיק לפי רבי צדוק הכהן מלובלין

האם מתפללים על תינוק חולה או על ביטול הרע בעולם? כיצד מתפללים מתוך כובד ראש, ומהו 'רצון יראיו יעשה', בבחינת הצדיק גוזר והקב"ה מקיים?

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

עמוד התפילה לבעש"ט – צער ורחמים בתפילה על השכינה

האם צריך לוותר על האינדיבידואליות בשביל להיות אדם כללי? עיון בדברי הבעש"ט, על ההכרה המתאחדת עם התענוג מתוך התפילה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

תפילה על השכינה – על היחס בין האדם לאלוקות

הדרכת הבעל שם טוב והמגיד ממזריטש לתפילה על צרכים פרטיים כתפילה על צער השכינה. מתוך כך נשאל – האם האדם יכול לראות עצמו כחלק מהופעת האלוקות בעולם?

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

החידוש של החסידות – על תפילה ודבקות ללא תחפושות

מה חשוב יותר – תפילה או תורה, דבקות או לימוד?

על היחס בין התפילה החסידית לתפילה הלייבוביצ'יאנית, על החסידות כפסיכולוגיה מיסטית ועל התפילה כהתמודדות ושהייה בכאב.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il