תניא: שיעורים נוספים

ליקוטי אמרים פרק ב: הצדיק

על האמונה בצדיק בחסידות, ועל ההבדל בין תכונות האדם ושורש הנפש, העצמיות והלבוש.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק ו: קדושה וסטרא אחרא

הנפש הבהמית והנפש האלוקית. ההפרדה בין מה ששייך לצד הקדושה ומה ששייך לסטרא אחרא. ביטול העולם הזה אל הקב"ה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק ז-ט: איסור לשם שמיים

מה יכול להתבטל ולהתעלות לשם שמיים. חיבור הלב ורצון הקיום עם הנפש הבהמית ואת ההכרה עם הנפש האלוקית.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק יב: מהותו של הבינוני

מהי מהותו ועצמותו האמיתית של הבינוני. הבנת המהות של העולם הפנימי באמצעות החירות. שחרור מהחוקיות של העולם החומרי כאשר מתעסקים ברוחניות.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק יד: הבינוני

על דמות הבינוני של בעל התניא, על ההזדהות שלו הנפש הבהמית והנפש האלוקית, ועל השאלה מהי האמת אצל הבינוני.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק טז: התבוננות

מה טיבה של ההתבוננות אצל הבינוני ואיך אפשר להגיע דרכה אל האמת.

להאזנה בחלון לחצו כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק טז: ידיעה וממשות

ההבדל בין מודעות לממשות וכיצד להפוך את הידיעה והאמת המופשטת לממשות אצל האדם.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק כ-כא: הדיבור

הבריאה לאור "אני ה' לא שניתי". ההבדל בין דיבור למעשה, ודיון על מהות הדיבור.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

לקוטי אמרים פרק כה: אהבה מסותרת

מהות האהבה המסותרת אצל היהודי שמקורה מנפשו האלוהית. רצונו האמיתי של האדם שמתבטא דרכה. מה חשיבות הוויתור כדי להגיע אליה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק כה: אהבת ה' על ידי מסירות נפש

מהותה של מסירות הנפש. כיצד להשתמש במסירות הנפש כאמצעי עבור יראת ואהבת ה'.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק כו: מקור הרע ומקור הטוב

מה מקומו של הלב הנשבר בעבודת ה'. ההבדל בין הרע שמקורו ב"עלמא דאתכסיא" ובין הטוב שמקורו ב"עלמא דאתגליא", וכיצד להתייחס לייסורים.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק כז: הרהורים רעים

דחיית ההרהורים והמחשבות הזרות שנופלות במחשבה. מה גורם להם וכיצד להתייחס אליהם.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק כח: מחשבות זרות

המחשבות הזרות שנופלות לאדם בעת תפילה, ההתמודדות איתן בעזרת ההתמקדות בתפילה, והעלאת ניצוצות.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק לא: מיצוי הצער

מבט מחודש על העצב והלב השבור כמנוף לשמחה אמיתית ולמפגש עם האלוקות.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק לב: אהבת ישראל

בין הדבקות הרוחנית לעניין החברתי, כיצד ואהבת לרעך כמוך משקף את העניין הרוחני.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il