שיעורים על פרשת השבוע

פרשת נח: ברית ותיקון חברתי

עיון בפסוקי פרשת נח, במדרשים ובזוהר,  ובחינת נושא התיקון העולה מהם – בין האדם לטבע ובין האיש לאישה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

פרשת וירא: מי השילוח – ניסיון הסובייקט בעקידה

שני מישורים לניסיון העקידה: המישור האובייקטיבי, מצידו של הבורא, והמישור הסובייקטיבי, בעל הנגיעות, של אברהם.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

פרשת תולדות: רבי נחמן והמהר"ל על מידת האמת

עיון בליקוטי מוהר"ן נא ובנתיב האמת למהר"ל. על מידת האמת והאותנטיות של האדם, בעקבות יעקב אבינו.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

פרשת יתרו: כהן מדין מול העבד העברי, על תורה שבעל פה ואוניברסאליות

מדוע קדמה ביאת יתרו למעמד הר סיני? על ההבדל בין העושה ושומע לבין השומע ועושה, בין כהן מדין לעבד העברי. על התורה שבעל פה וקיום המצוות כמייחדים את עם ישראל.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

פרשת בחוקותי: אדם לעמל תורה יולד

"הא מה אני מקיים 'אם בחוקותי תלכו'? להיות עמלים בתורה". שיעור קיומי על ההשתלמות האינסופית של האדם.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

פרשת בהעלותך: מדוע חשוב לקב"ה שנקיים מצוות?

עיון במדרשי חז"ל על מנורת הזהב, המאירה מבפנים כלפי חוץ, 'להודיעך שכולו אור ואין צריך לאורן'. מתוך כך מתקיים דיון קיומי בו נשאל מה משמעות המצוות עבורנו ועבור הקב"ה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

פרשת קורח: פרודיה וליצנות במדרש אגדה

שיעור באווירה מחוייכת בנושא פרודיה וליצנות במדרשי אגדה על קורח ועדתו.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

פרשת קורח: הטוב הגנוז בבריאה – פרי הארץ לר' מנחם מנדל מויטבסק

"מי ברא אלה" ו"מה זה ועל מה זה" – פליאה והשתוממות על דבר הבריאה וחיפוש הטוב הגנוז שבה, בעקבות פירוש של ר' מנחם מנדל מויטבסק על פרשת קורח.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

פרשת כי תצא: מצוות שילוח הקן ושכר מצוות, בעקבות אלישע בן אבויה

עיון במדרשי חז"ל על כפירתו של אלישע בן אבויה בעקבות אדם שנפטר תוך כדי קיום מצוות שילוח הקן. כיצד ניתן להסביר קושי אמוני זה?

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il