חובות הלבבות, הר עציון תשנ"ב

 

שיעור 2: השכל

מעמדו של השכל – הדרך לאמונה על פי הראשונים, גורם מפריע לפי האחרונים (גישת ריה"ל, רמב"ם, רס"ג, רב"ח). טז חשוון תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 3: עבודת ה' מתוך הכרת תודה ומהותה

כב חשוון תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 4: הערת השכל מול הערת התורה

ל חשוון תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 5: יתרונות הערת השכל על התורה

שלושת אבני היסודות – שכל חרות ולשמה, על פי קאנט והרמב"ם. ז כסלו תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 6: הבחירה א

על השחרור שמעניק הגורל האלוקי לפי רבנו בחיי. יד כסלו תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 8: הבחירה ב

ה' טבת תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 9: הבחירה ג

על התבוניות שבאדם ובטבע והצורך להתבטל אליה. יב טבת תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 10: הבחירה ד

על המתח בין הבחירה לגזירה האלוקית. יט טבת תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 12: מידת הביטחון א

מידת הביטחון לפי רבנו בחיי והחזון אי"ש. יא שבט תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 13: מידת הביטחון ב

סקירת דעות הראשונים והחסידות על הביטחון: בין ראיית מעשי ה' כטוב מוחלט לבין זכייה בטוב כמידת הביטחון. יח שבט רבנו תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 14: מידת הביטחון ג

עיון במעשה מביטחון של רבי נחמן מברסלב. כה שבט תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 15: מידת הביטחון ד

שיטת נפש החיים ושיטת הרב דסלר. ט אדר א תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 16: ייחוד ה' א

הקדמה לנושא הייחוד ועיון בפרק ח: הבהרת המושגים אחד ויחיד. טז אדר א תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 18: ייחוד ה' ב

הייחוד בלב, בלשון ובמעשה, והקשר בינו לבין המושג ייחוד אלוקים. ל אדר א תשנ"ב

להאזנה לחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 21: שער הכניעה א

על משמעותה של הכניעה ומרכזיותה. יא אייר תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 23: שער הכניעה ב

השוואה לדעת המהר"ל והרמב"ם. תחילת שער התשובה. כה אייר תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 25: שער התשובה

התשובה לפי הרמב"ם ורבנו בחיי. פתיחה לשער חשבון הנפש. י סיון תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 26: שער חשבון הנפש א

יז סיוון תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 27: שער חשבון הנפש ב

על התפילה, על השלווה כביטוי דתי. כד סיוון תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 28: התפילה

מטרת הדיבור והנוסח הקבוע (כולל סקירה של שיטת הרמב"ם בנושא). ל סיוון תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 29: שער הפרישות א

שיטת רבנו בחיי בהשוואה לשיטות ריה"ל והרמב"ם. פירוש 'היכול ומניח מתוך הכרה'. ח תמוז תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 30: שער הפרישות ב

הפרישות כפתרון לסתירה בין סוף ואינסוף. ההבדל בין פרישות מהחומר לפרישות חברתית. טו תמוז תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 31: שער האהבה

על הקשר בין פרישות, הכרה, יראה, חסד אלוקי ואהבת ה'. כב תמוז תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il