תניא: שער הייחוד והאמונה וליקוטי אמרים, ישיבת הר עציון תשנ"א

הדיבור האלוקי

שער הייחוד והאמונה פרק א: התפישה של משמעות הקיום כקיימת מתוך השפה. כיצד המילים טבועות במציאות, וכיצד הדיבור האלוקי מחייה את העולם כולו.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

כוח הפועל בנפעל

עיון בשער הייחוד והאמונה פרקים ב-ג: ההבדל בין בריאת יש מאין לבריאת יש מיש. על ההווה והקיום שלנו שמחובר לרגע. י"ג חשוון.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הצדיק

עיון בשער הייחוד והאמונה פרק ה: כיצד הצדיק הוא גילוי של ההוויה האלוקית. האדם המוסרי והאדם הפועל מתוך סיבתיות. היחס והניגוד בין מידות החסד והגבורה. כ"ג חשוון.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

מושג הדעת

עיון בשער הייחוד והאמונה פרק ה. ה' כסלו.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ייחודא עילאה וייחודא תתאה

עיון בשער הייחוד והאמונה פרק ו: שתי התפיסות בייחוד ה'- יחודא תתאה ויחודא עילאה, תודעת היש ותודעת האין. י"ב כסלו.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שער הייחוד והאמונה פרק ז

שכל, משכיל ומושכל, צמצום שלא כפשוטו, מלכות ותודעה יוצרת, לבטים וחופש. י"ט כסלו.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הצמצום לפי התניא ולפי נפש החיים

ב' טבת.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

סובב וממלא כל עלמין כאחדות סובייקט ואובייקט

י"ז טבת.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

עבודת ה' של אדמו"ר הזקן ושל נפש החיים

כ"ד טבת.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

חסידות והתנגדות בתפיסת הרב קוק

ט שבט.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

האמת שבתענוג פי הרב קוק

הט"ז שבט.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק ח

כג שבט.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק כה – חלק א

מהי מטרתו של ספר התניא, ומהו העצמי של האדם. על דמותו של הבינוני ועל האהבה המסותרת שבו. י"א אייר.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק כה – חלק ב

כ"ה אייר.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק כו – חלק א

ג' סיוון. .

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק כו – חלק ב

י' סיוון.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק כט

כ"ד סיוון.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק לב – אהבה בין אדם לחברו

ח' תמוז.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק לה – חלק א

משמעות המצווה כגילוי רצון ה', ועשיית רצון ה' בתור ביטול היש ודבקות. כ"ב תמוז.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ליקוטי אמרים פרק לה – חלק ב

כ"ט תמוז.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il