נושאים בחסידות, ישיבת הר עציון תש"ן

הגילוי האינדיבידואלי וההוויה היהודית המשותפת

עיון ברסיסי לילה טו לר' צדוק מלובלין. על גילוי ה’ דרך ההוויה היהודית הכללית מול הגילוי דרך היחודיות של כל אדם, ועל האופן שבו ההשתדלות האנושית יכולה להפוך להתגלות. כ"ז שבט תש"ן.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

פורים לפי אדמו"ר הזקן

עיון במאמר מהספר 'תורה אור' על מגילת אסתר, על היחס בין האין סוף לסופי, ועל הפיכת חיים סופיים לדבר אינסופי. אדר תש"ן.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

חירות ועניות

עיון בפרק נא בספר גבורות ה’ למהר"ל. על הקשר בין עניות לחרות, ועל הווית החרות, חשיבותה ואי תלותה. י"ח אדר תש"ן.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור לפסח

עיון בספר 'לשון חסידים'. כ"ה אדר תש"ן.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

חסידות וציונות 1

עיון בשפת אמת ובמהר"ל. על אופיו הרוחני המיוחד של עם ישראל, ועל ההבדל בין הטיפוס וההשקפה החרדית לחלוצית. א’ אייר תש"ן.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

חסידות וציונות 2

המשך תיאור היחס בין התורה וארץ ישראל לפי השפת אמת, הסבר חטא המרגלים ויחסו של השפת אמת לציונות. ח’ אייר תש"ן.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

אמונה ואמת לאמיתה

עיון בספר מי השילוח, על האמונה ועל הדרך להגיע אליה (הקלטה מקוטעת בחלקה). ט"ו אייר תש"ן.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

צדקה ורחמים

עיון באגרת הקודש לאדמו"ר הזקן פרק ו, על הרחמים העצומים שבעולם הזה ועל הצדקה כדרך לאמת. ז’ סיון תש"ן.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הצדקה במשנת ר’ נחמן 1

עיון בליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ד. י"ד סיון תש"ן.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הצדקה במשנת ר' נחמן 2

המשך העיון בליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ד. כ"א סיון תש"ן.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הדטרמיניזם של האדמו"ר מאיזביצא

עיון בספר מי השילוח. כ"ח סיון תש"ן.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

קונטרס ההתפעלות של האדמו"ר האמצעי

י"ב תמוז תש"ן.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שפה, עצמיות ומציאות 1

על הדיבור כגילוי המהות. י"ט תמוז תש"ן.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שפה עצמיות ומציאות 2

עיון בתניא פרקים כ-כא. על הדיבור השפה והחשיבה כיוצרי המציאות. כ"ו תמוז תש"ן .

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

תשעה באב בתפיסה החסידית

עיון בליקוטי הלכות לר' נתן מנמירוב, הל’ גיטין סימן ג’ סעיף כ"א. ד’ אב תש"ן.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

התשובה בין סובב כל עלמין לממלא כל עלמין

עיון בליקוטי תורה לאדמו"ר הזקן, פרשת ניצבים א, ב (חסרות 25 דקות ראשונות). ט’ אלול תש"ן.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

תשובה על התשובה

עיון בליקוטי מוהר"ן תורה ו’. ט"ז אלול תש"ן .

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

תשובת היחיד על עצמו לעומת התשובה החברתית

עיון באורות התשובה טז יא, ו-טו י (לא הוקלטה תחילת השיעור). ז’ תשרי תשנ"א.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il