ספרים מתוכננים

לשנת ה'תשע"ז

1. שיעורי הרב שג"ר על מסכתות ר"ה, יומא סוכה

2. שיעורי הרב שגר על ספר התניא

3. שיעורי הרב שגר על מסכת ברכות


04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il