מתורת הרבספרים
04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

   צרו קשר

   מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

   טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

   sgr@inter.net.il