שיחות משנת תשמ"ב

שיעורים מוקלטים


שלמות האדם: מלכות, כהונה ואמת – משה, אהרן ומרים: שיחה לפרשת בא תשמ"ב


"שירה": שיחה לפרשת בשלח תשמ"ב

פורים גורל: משבר ימית – שיחה לפרשת תרומה תשמ"ב

המוות, משמעותו וסיבותיו (שיחה משנת תשמ"ב)

    03.09 » שימו לב – הספר 'לוחות ושברי לוחות' במבצע 1+1

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@zahav.net.il