שמיטה 2 (שמיטת כספים – מקרא)

על בסיס קובץ זה נערך פרק א בספר "שיעורים בגמרא - שמיטה"

09.01 » ספרי הרב שג"ר הנמצאים בעריכה כעת: שיעורים בגמרא על מסכת ברכות, שיעורים על ספר התניא, ספר מאמרים על מלחמה ושלום

צרו קשר

מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

sgr@zahav.net.il