שיעורים לפורים

תפיסת הזמן של המהר"ל: אינסופיות, קץ וגאולה

כ' אדר א תשס"ה. אל מול שתי תפיסות ההיסטוריה הקוטביות – המעגלית הקדומה והלינארית היהודית – פורס הרב שג"ר את תפיסתו המורכבת של המהר"ל. תפיסה זו מתבטאת בחג הפורים ובאמירה ש'חייב איניש לבשומי', המאפשרת את ההתחלה המחודשת שוב ושוב.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

בין שמחת מלאות לאקסטזה – אדמו"ר הזקן לפורים

ח' אדר תשס"ד. מתוך מושגיו של אדמו"ר הזקן מחב"ד, הרב שג"ר דן בשני מודלים של שמחה הנשקפים מההבדל שבין פורים לבין שאר החגים.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

בלילה ההוא נדדה שנת המלך – סיפורי המעשיות של ר' נחמן

ז' טבת תשס"ד. הרב שג"ר מעיין בליקוטי הלכות לפורים (אורח חיים, הלכות פורים, א, א), ועוסק בקשר שבין השינה, הגלות וכוחם של סיפורי מעשיות.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

בין 'עד דלא ידע' ל'כאילו הוא יצא ממצרים': הבדלי החירות שבין פורים לפסח

כ"ג אדר תשס"ו. בהמשך לשיעור בו עסק הרב בסוגי השמחה השונים שבמועדים עפ"י תורת חב"ד – האקסטזה והמלאות – מזהה הרב שג"ר את אלו עם סוגי החירות השונים המתגלים בפורים ובפסח.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

גילוי והסתר: שער הכוונות של האר"י לפורים

י"ח אדר ב תשס"ה. מושגי הקבלה 'פנים בפנים' ו'אחור באחור' מקבלים פשר מעניין אצל האר"י לאור חג הפורים. כך, מסביר הרב שג"ר כיצד ימי מרדכי ואסתר המיוחדים הם השלב הקודם וההכרחי לנסירה המאפשרת את גילוי השכינה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

המן, ניטשה והרצון: אדמו"ר הזקן לפורים

הרב שג"ר מהלך בדרשת חב"ד לפורים ומקשר בין תפיסת הרצון המזוהה בה אצל המן לזו של ניטשה. באמצעות השוואה זו, הוא בוחן את יכולתו של הרצון להתקיים באופן עצמאי ולייצר ממשות

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ההתנגדות לפורים ושאלת כפיית התורה

עיון בתלמוד הירושלמי למסכת מגילה חושף כי התקיימה התנגדות מצד אמוראי א"י לכינון חג הפורים. הרב שג"ר מעלה מתוך הסיבות השונות העולות להתנגדות זו את הדיון בסמכות של כינון חגים נוכח שאלת ההתגלות באירועי ההיסטוריה והכפייה שבקבלת התורה

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

'כחשכה כאורה' – שיעור באדמור הזקן לפורים

קריאה במאמר של אדמו"ר הזקן לפורים מעלה את הצד החיובי שבמצבי הנפילה וההעדר. הרב שג"ר מראה כיצד הגלות וההסתר מהווים דווקא מצע לגילוי כוחות. כוח כזה יכול להופיע אף מן הטומאה, שכן המשותף לפורים וליום כיפור הוא הגורל והאקראיות הקודמים לרצון והחכמה. כך, הפור שמטיל המן מצביע על רשעותו בשל האקראיות של הגורל, חסרת הסיבה המהותית.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

בין שמחה לעצבות – בין אמונה לכפירה: ליקוטי הלכות לפורים

ליקוטי הלכות, הלכות פורים ג' מפורש עפ"י תורה תנינא ה.

מה הקשר בין פגם האכילה, אמונה, טומאת קרי ועצבות?

האמונה כמצב – בדומה למצב רוח – לעיתים מתקיימת ב'חיוביות' ולעיתים ב'שליליות'.

הרב שג"ר לומד מר' נחמן ור' נתן כי השמחה היא בהכרח מצב של אמונה, משום שמטבע הדברים היא מייצרת תסיסה בחיים ואמונה בהם. לפיכך, פגם האכילה מצביע על סוג אכילה שלילי, המגיע ממצב של עצבות וריקנות פנימית. קיום והזנה של מצב זה נחשב לחטא, בגלל שהוא מונע את השמחה והאמונה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

'את ה' זכרתי ותבוא אליך תפלתי': מדרשי עמלק

מה פשר מצוות מחיית עמלק? איפה היא תופסת מקום בעולם הדתי ובזיקתו של עמ"י לאלוקיו?

לקראת פורים, הרב שג"ר מעיין במדרשי חז"ל על עמלק, המציגים הבנה יוצאת דופן של מצוות מחיית עמלק.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

    09.01 » ספרי הרב שג"ר הנמצאים בעריכה כעת: שיעורים בגמרא על מסכת ברכות, שיעורים על ספר התניא, ספר מאמרים על מלחמה ושלום

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@zahav.net.il