חובות הלבבות: סדרה שנייה

חובת הלבבות שיעור 1 – הקדמה ויחסי גוף ונפש

הרב עוסק בכמה היבטים מרכזיים במשנתו של ר' בחיי, ובעיקר ביחסי הגוף והנפש.

 

חובת הלבבות שיעור 2 – שכל וגוף

הרב עוסק ביחס השכל והגוף או המידות, ומשווה בין דבריו של ר' בחיי בסוגיה לדבריו של הרמב"ם. מתוך כך עוסק גם ביחס שבין לימוד שכלי ועבודת ה'.

 

חובת הלבבות שיעור 3 – תכלית הבריאה

הרב עוסק בשאלת תכלית הבריאה אצל ר' בחיי, וכן ביחסי הפרספקטיבה האלוקית והפרספקטיבה האנושית. לאחר מכן הרב עוסק בשאלת המוטיבציה בעבודת ה', והיחס שבין 'הארת השכל' ל'הארת התורה'.

 

חובת הלבבות 4 – הארת התורה והארת השכל

צורות העבודה השונות אצל ר' בחיי ואצל הרמב"ם: 'הארת התורה' לעומת 'הארת השכל', יראת העונש לעומת אהבה ועבודה לשם שמיים.

 

חובת הלבבות שיעור 5 – החיים בדואליות

יחסי שכל ואינטואיציה, בחירה לפני החטא ואחריו, הדואליות שבחיי האדם עובד ה' ויחסו לעולם הזה.

 

חובת הלבבות שיעור 6 – השתדלות ובטחון

מידת הבטחון וההשתדלות, השגחה ומידה כנגד מידה בגמרא, בסוד ובמחשבת הראשונים.

 

חובת הלבבות שיעור 7 – חובות האיברים וחובות הלבבות

היחס בין חובות האיברים לחובות הלבבות. התפילה – תפקידה ונוסחה הקבוע.

 

חובת הלבבות שיעור 8 – מטרת התורה והמצוות

המשך הדיון על התפילה: התפילה כמסירת הצרכים לקב"ה, ולכן כאמצעי לרגיעה. לאחר מכן דיון על מטרת התורה והמצוות, תוך השוואה לרמב"ם.

 

חובת הלבבות שיעור 9 – חשבון הנפש

תיקון המידות וחשבון הנפש, מיקומו המפתיע של חשבון הנפש בספר והחסד הא-לוקי כנותן משמעות לחיי האדם.

  08.05 » הספר 'להאיר את הפתחים: דרשות ומאמרים לימי החנוכה', כעת במחיר מבצע
  09.01 » ספרי הרב שג"ר הנמצאים בעריכה כעת: שיעורים בגמרא על מסכת ברכות, שיעורים על ספר התניא, ספר מאמרים על מלחמה ושלום

  צרו קשר

  מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

  טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

  sgr@zahav.net.il