מורה נבוכים: פרקי ההשגחה

שיעור 1: העמדה הפילוסופית ביחס להשגחה

העמדה הפילוסופית: אלוקים לא יודע ולא יכול לדעת את העולם.

 

שיעור 2: מחלוקת הרמב"ם עם הפילוסופים

הקדמה, ותיאור הויכוח של הרמב"ם עם הפילוסופים ביחס להשגחה. 'דיברה תורה כלשון בני אדם' בראיית הרמב"ם.

 

שיעור 3: עמדת הרמב"ם מול הפילוסופים

השוואה בין עמדת הרמב"ם לבין עמדת הפילוסופים: ההבדל בין אי ידיעת הפרטים אצל הפילוסופים לבין אפשרות של אי השגחה על הפרטים אצל הרמב"ם.

 

שיעור 4: עמדת הפילוסופים על השגחה וידיעה

האם יש אוטונומיה בחירית לאדם, מקום שבו אלוקים לא נמצא?

 

שיעור 5: אריסטו ואפיקורס

ההשקפה הראשונה של אריסטו, ומשמעות השיטה ההדוניסטית של אפיקורס.

 

שיעור 6: ההשגחה לפי האשעריה

שיטת האשעריה על ההשגחה – הכל גזירה מאת הבורא, ואין בחירה כלל.

 

שיעור 7: שיטת האשעריה ושיטת המעתזילה על ההשגחה

העמקה בגישה הפטליסטית ובהשלכותיה.

 

שיעור 8: המעתזילה והרמב"ם

סיכום שיטת המעתזילה על ההשגחה, ופתיחה לשיטת הרמב"ם.

 

שיעור 9: תפיסת הרמב"ם א

השגחה בשיטת הרמב"ם: 'עושים מאהבה ושמחים בייסורים'.

 

שיעור 10: תפיסת הרמב"ם ב

השגחה כמציאות אימננטית, והתגלותה דרך התודעה האנושית. תודעה שלמה וגבוהה יותר היא הופעה של דביקות, וממילא תפיסת השגחה גבוהה יותר והבנת המציאות באופן שמתגלה כמושגח יותר.

 

שיעור 11: תפיסת הרמב"ם ג

המשך הדיון בתפיסת הרמב"ם את ההשגחה.

 

  08.05 » הספר 'בתורתו יהגה: לימוד גמרא כבקשת אלוקים', כעת במחיר מבצע
  09.01 » ספרי הרב שג"ר הנמצאים בעריכה כעת: שיעורים בגמרא על מסכת ברכות, שיעורים על ספר התניא, ספר מאמרים על מלחמה ושלום

  צרו קשר

  מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

  טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

  sgr@zahav.net.il