תניא: שיעורים נוספים

ליקוטי אמרים פרק ב: הצדיק

על האמונה בצדיק בחסידות, ועל ההבדל בין תכונות האדם ושורש הנפש, העצמיות והלבוש.

 

ליקוטי אמרים פרק ו: קדושה וסטרא אחרא

הנפש הבהמית והנפש האלוקית. ההפרדה בין מה ששייך לצד הקדושה ומה ששייך לסטרא אחרא. ביטול העולם הזה אל הקב"ה.

 

ליקוטי אמרים פרק ז-ט: איסור לשם שמיים

מה יכול להתבטל ולהתעלות לשם שמיים. חיבור הלב ורצון הקיום עם הנפש הבהמית ואת ההכרה עם הנפש האלוקית.

 

ליקוטי אמרים פרק יב: מהותו של הבינוני

מהי מהותו ועצמותו האמיתית של הבינוני. הבנת המהות של העולם הפנימי באמצעות החירות. שחרור מהחוקיות של העולם החומרי כאשר מתעסקים ברוחניות.

 

ליקוטי אמרים פרק יד: הבינוני

דמות הבינוני של בעל התניא.

ההזדהות של הבינוני עם הנפש הבהמית והנפש.

מהי האמת אצל הבינוני.

 

ליקוטי אמרים פרק טז: התבוננות

מה טיבה של ההתבוננות אצל הבינוני ואיך אפשר להגיע דרכה אל האמת.

 

ליקוטי אמרים פרק טז: ידיעה וממשות

ההבדל בין מודעות לממשות וכיצד להפוך את הידיעה והאמת המופשטת לממשות אצל האדם.

 

ליקוטי אמרים פרק כ-כא: הדיבור

הבריאה לאור "אני ה' לא שניתי". ההבדל בין דיבור למעשה, ודיון על מהות הדיבור.

 

לקוטי אמרים פרק כה: אהבה מסותרת

מהות האהבה המסותרת אצל היהודי שמקורה מנפשו האלוהית. רצונו האמיתי של האדם שמתבטא דרכה. מה חשיבות הוויתור כדי להגיע אליה.

 

ליקוטי אמרים פרק כה: אהבת ה' על ידי מסירות נפש

מהותה של מסירות הנפש. כיצד להשתמש במסירות הנפש כאמצעי עבור יראת ואהבת ה'.

 

ליקוטי אמרים פרק כו: מקור הרע ומקור הטוב

מה מקומו של הלב הנשבר בעבודת ה'. ההבדל בין הרע שמקורו ב"עלמא דאתכסיא" ובין הטוב שמקורו ב"עלמא דאתגליא", וכיצד להתייחס לייסורים.

 

ליקוטי אמרים פרק כז: הרהורים רעים

דחיית ההרהורים והמחשבות הזרות שנופלות במחשבה. מה גורם להם וכיצד להתייחס אליהם.

 

ליקוטי אמרים פרק כח: מחשבות זרות

המחשבות הזרות שנופלות לאדם בעת תפילה, ההתמודדות איתן בעזרת ההתמקדות בתפילה, והעלאת ניצוצות.

 

ליקוטי אמרים פרק לא: מיצוי הצער

מבט מחודש על העצב והלב השבור כמנוף לשמחה אמיתית ולמפגש עם האלוקות.

 

ליקוטי אמרים פרק לב: אהבת ישראל

בין הדבקות הרוחנית לעניין החברתי, כיצד ואהבת לרעך כמוך משקף את העניין הרוחני.

  13.12 » הספר 'לוחות ושברי לוחות: הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניזם', כעת במחיר מבצע
  09.01 » ספרי הרב שג"ר הנמצאים בעריכה כעת: שיעורים בגמרא על מסכת ברכות, שיעורים על ספר התניא, ספר מאמרים על מלחמה ושלום

  צרו קשר

  מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

  טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

  sgr@zahav.net.il