מהר"ל: נתיבות עולם ותפארת ישראל, הר עציון תשנ"ג

שיעור 1: נתיב התשובה

שיטת הרמב"ם בהלכות תשובה. ה אלול תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

שיעור 2: התשובה לפי ר' צדוק הכהן מלובלין

ההבדל בין תשובה מיראה ומאהבה, הסתירה בין רצון ה' לתורה – ר' צדוק בעקבות המהר"ל. יב אלול תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

שיעור 3: נתיב התשובה

יט אלול תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

שיעור 5: סיפור ר' אלעזר בן דורדיא

ניתוח ספרותי של הסיפור, ועיון בהסבריו של המהר"ל. ד תשרי תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 6: נתיב השלום א

מקור דברי המהר"ל בספר העיקרים [ד, נא]: בטוב הגמור אין שינוי, העולם הזה משתנה, אל התענוג מגיעים דרך הצער. ב חשוון תשנ"ד

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 7: נתיב השלום ב

השלום והשלמות: ספר העיקרים, דרוש לשבת הגדול של המהר"ל. ט חשוון תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 8: נתיב השלום ג

עיון בפרק א בנתיב השלום : השלום כצורה האחרונה של העולם. טז חשוון תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 9: נתיב השלום ד

דרוש לשבת הגדול: נקודת המבט האלוקית היוצרת שלום של הרמוניה. כג חשוון תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 10: נתיב השלום ה

דרוש לשבת הגדול: המשך התנועה האנושית לשלמות, ומקורה בפילוסופיה היוונית. המהר"ל – השלמות בעולם הבא, הרדיפה בעולם הזה. א כסלו תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 11: נתיב השלום ו

חזרה לעיון בפרק א בנתיב השלום. ז טבת תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 12: נתיב השלום ז

עיון במאמר 'בירורי המידות' של רבי ישראל סלנטר, על 'אלו ואלו דברי אלוקים חיים' ועל הלימוד היצירתי של האדם. יד טבת תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 13: נתיב האמונה

מהי אמונה? האמונה מעניקה לאדם מציאות וקיום. כא טבת תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 16: נתיב העושר א

'יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך': האדם השלם מצד עצמו ואינו מונע על ידי החיצוני. 'האוהב את חייו – אוהב את ה". כ שבט תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 17: נתיב העושר ב

שאיפת השלמות של האדם תיכשל כשינסה להיעזר בדבר שמחוץ לו כמו הכסף. המלכות – הרצון להתגלות. כז שבט תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 18: שיעור לפורים

התפיסה המעגלית של ההיסטוריה אצל המהר"ל. ד אדר תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 19: שיעור לפסח א

גבורות ה' – הקשר בין הנס לאמונה לפי הרמב"ם, ריה"ל והמהר"ל. משמעותה של יציאת מצרים. יח אדר תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 20: שיעור לפסח ב

הסבר יציאת מצרים לפי המהר"ל, אחדות הניגודים. כה אדר תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 21: הלאומיות הישראלית לפי המהר"ל

עיון בנצח ישראל. ח אייר תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 22: תפארת ישראל פרק כט – א

נעשה ונשמע – ישראל מתייחסים למצוות כגזירה ולא כדבר שכלי. טו אייר תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 23: תפארת ישראל פרק כט – ב

המשך הדיון על המצוות – לתודעה האנושית הן גזירה, טעמן בשכל האלוקי. כג אייר תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 25: תפארת ישראל פרק ג

מושג השכל הפועל בשיטת הרמב"ם. ז סיון תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 26: תפארת ישראל פרק ז – א

האדם – נפש אלוקית בגוף פיזי

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 27: תפארת ישראל פרק ז – ב

המצוות אינן אמצעי להגיע לשלמות, אלא מימוש השלמות עצמה בעולם הזה. כא סיון תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 28: חכם עדיף מנביא לפי המהר"ל

כח סיוון תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 29: תפארת ישראל פרק סח

ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ הוא ההבדל בין אידיאה שלמה ומופשטת לפרטים מתחלפים. ה תמוז תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 31: תפארת ישראל פרק טז

האדם כפוף לתבניות של מוסר והתנהגות ולכן מופעל מבחוץ. תורה מן השמיים. יט תמוז תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

  03.06 » הספר 'שיעורים בליקוטי מוהר"ן חלק א', כעת במחיר מבצע
  09.01 » ספרי הרב שג"ר הנמצאים בעריכה כעת: שיעורים בגמרא על מסכת ברכות, שיעורים על ספר התניא, ספר מאמרים על מלחמה ושלום

  צרו קשר

  מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

  טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

  sgr@zahav.net.il