תניא: שער הייחוד והאמונה וליקוטי אמרים, ישיבת הר עציון תשנ"א

הדיבור האלוקי

שער הייחוד והאמונה פרק א: התפישה של משמעות הקיום כקיימת מתוך השפה. כיצד המילים טבועות במציאות, וכיצד הדיבור האלוקי מחייה את העולם כולו.

 

כוח הפועל בנפעל

עיון בשער הייחוד והאמונה פרקים ב-ג: ההבדל בין בריאת יש מאין לבריאת יש מיש. על ההווה והקיום שלנו שמחובר לרגע. י"ג חשוון.

 

הצדיק

עיון בשער הייחוד והאמונה פרק ה: כיצד הצדיק הוא גילוי של ההוויה האלוקית. האדם המוסרי והאדם הפועל מתוך סיבתיות. היחס והניגוד בין מידות החסד והגבורה. כ"ג חשוון.

 

מושג הדעת

עיון בשער הייחוד והאמונה פרק ה. ה' כסלו.

 

ייחודא עילאה וייחודא תתאה

עיון בשער הייחוד והאמונה פרק ו: שתי התפיסות בייחוד ה'- יחודא תתאה ויחודא עילאה, תודעת היש ותודעת האין. י"ב כסלו.

 

שער הייחוד והאמונה פרק ז

שכל, משכיל ומושכל, צמצום שלא כפשוטו, מלכות ותודעה יוצרת, לבטים וחופש. י"ט כסלו.

 

הצמצום לפי התניא ולפי נפש החיים

ב' טבת.

 

סובב וממלא כל עלמין כאחדות סובייקט ואובייקט

י"ז טבת.

 

עבודת ה' של אדמו"ר הזקן ושל נפש החיים

כ"ד טבת.

 

חסידות והתנגדות בתפיסת הרב קוק

ט שבט.

 

האמת שבתענוג פי הרב קוק

הט"ז שבט.

 

ליקוטי אמרים פרק ח

כג שבט.

 

ליקוטי אמרים פרק כה – חלק א

מהי מטרתו של ספר התניא, ומהו העצמי של האדם. על דמותו של הבינוני ועל האהבה המסותרת שבו. י"א אייר.

 

ליקוטי אמרים פרק כה – חלק ב

כ"ה אייר.

 

ליקוטי אמרים פרק כו – חלק א

ג' סיוון. .

 

ליקוטי אמרים פרק כו – חלק ב

י' סיוון.

 

ליקוטי אמרים פרק כט

כ"ד סיוון.

 

ליקוטי אמרים פרק לב – אהבה בין אדם לחברו

ח' תמוז.

 

ליקוטי אמרים פרק לה – חלק א

משמעות המצווה כגילוי רצון ה', ועשיית רצון ה' בתור ביטול היש ודבקות. כ"ב תמוז.

 

ליקוטי אמרים פרק לה – חלק ב

כ"ט תמוז.

  13.12 » הספר 'לוחות ושברי לוחות: הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניזם', כעת במחיר מבצע
  09.01 » ספרי הרב שג"ר הנמצאים בעריכה כעת: שיעורים בגמרא על מסכת ברכות, שיעורים על ספר התניא, ספר מאמרים על מלחמה ושלום

  צרו קשר

  מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

  טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

  sgr@zahav.net.il