תניא: שער הייחוד והאמונה וליקוטי אמרים, ישיבת הר עציון תשנ"א

כוח הפועל בנפעל

עיון בשער הייחוד והאמונה פרקים ב-ג. י"ג חשוון.

 

הצדיק

עיון בשער הייחוד והאמונה פרק ה. כ"ג חשוון.

 

מושג הדעת

עיון בשער הייחוד והאמונה פרק ה. ה' כסלו.

 

ייחודא עילאה וייחודא תתאה

עיון בשער הייחוד והאמונה פרק ו. י"ב כסלו.

 

שער הייחוד והאמונה פרק ז

שכל, משכיל ומושכל, צמצום שלא כפשוטו, מלכות ותודעה יוצרת, לבטים וחופש. י"ט כסלו.

 

הצמצום לפי התניא ולפי נפש החיים

ב' טבת.

 

סובב וממלא כל עלמין כאחדות סובייקט ואובייקט

י"ז טבת.

 

עבודת ה' של אדמו"ר הזקן ושל נפש החיים

כ"ד טבת.

 

חסידות והתנגדות בתפיסת הרב קוק

ט שבט.

 

האמת שבתענוג פי הרב קוק

הט"ז שבט.

 

ליקוטי אמרים פרק ח

כג שבט.

 

ליקוטי אמרים פרק כה – חלק א

י"א אייר.

 

ליקוטי אמרים פרק כה – חלק ב

כ"ה אייר.

 

ליקוטי אמרים פרק כו – חלק א

ג' סיוון. .

 

ליקוטי אמרים פרק כו – חלק ב

י' סיוון.

 

ליקוטי אמרים פרק כט

כ"ד סיוון.

 

ליקוטי אמרים פרק לב – אהבה בין אדם לחברו

ח' תמוז.

 

ליקוטי אמרים פרק לה – חלק א

כ"ב תמוז.

 

ליקוטי אמרים פרק לה – חלק ב

כ"ט תמוז.

  09.01 » ספרי הרב שג"ר הנמצאים בעריכה כעת: שיעורים בגמרא על מסכת ברכות, שיעורים על ספר התניא, ספר מאמרים על מלחמה ושלום
  01.01 » שימו לב – הספר 'שיעורים על ליקוטי מוהר"ן' במבצע – קונים כרך אחד ומקבלים את השני חינם

  צרו קשר

  מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

  טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

  sgr@zahav.net.il