נושאים בחסידות, ישיבת הר עציון תש"ן

הגילוי האינדיבידואלי וההוויה היהודית המשותפת

עיון ברסיסי לילה טו לר' צדוק מלובלין. על גילוי ה’ דרך ההוויה היהודית הכללית מול הגילוי דרך היחודיות של כל אדם, ועל האופן שבו ההשתדלות האנושית יכולה להפוך להתגלות. כ"ז שבט תש"ן.

 

פורים לפי אדמו"ר הזקן

עיון במאמר מהספר 'תורה אור' על מגילת אסתר, על היחס בין האין סוף לסופי, ועל הפיכת חיים סופיים לדבר אינסופי. אדר תש"ן.

 

חירות ועניות

עיון בפרק נא בספר גבורות ה’ למהר"ל. על הקשר בין עניות לחרות, ועל הווית החרות, חשיבותה ואי תלותה. י"ח אדר תש"ן.

 

שיעור לפסח

עיון בספר 'לשון חסידים'. כ"ה אדר תש"ן.

 

חסידות וציונות 1

עיון בשפת אמת ובמהר"ל. על אופיו הרוחני המיוחד של עם ישראל, ועל ההבדל בין הטיפוס וההשקפה החרדית לחלוצית. א’ אייר תש"ן.

 

חסידות וציונות 2

המשך תיאור היחס בין התורה וארץ ישראל לפי השפת אמת, הסבר חטא המרגלים ויחסו של השפת אמת לציונות. ח’ אייר תש"ן.

 

אמונה ואמת לאמיתה

עיון בספר מי השילוח, על האמונה ועל הדרך להגיע אליה (הקלטה מקוטעת בחלקה). ט"ו אייר תש"ן.

 

צדקה ורחמים

עיון באגרת הקודש לאדמו"ר הזקן פרק ו, על הרחמים העצומים שבעולם הזה ועל הצדקה כדרך לאמת. ז’ סיון תש"ן.

 

הצדקה במשנת ר’ נחמן 1

עיון בליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ד. י"ד סיון תש"ן.

 

הצדקה במשנת ר' נחמן 2

המשך העיון בליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ד. כ"א סיון תש"ן.

 

הדטרמיניזם של האדמו"ר מאיזביצא

עיון בספר מי השילוח. כ"ח סיון תש"ן.

 

קונטרס ההתפעלות של האדמו"ר האמצעי

י"ב תמוז תש"ן.

 

שפה, עצמיות ומציאות 1

על הדיבור כגילוי המהות. י"ט תמוז תש"ן.

 

שפה עצמיות ומציאות 2

עיון בתניא פרקים כ-כא. על הדיבור השפה והחשיבה כיוצרי המציאות. כ"ו תמוז תש"ן .

 

תשעה באב בתפיסה החסידית

עיון בליקוטי הלכות לר' נתן מנמירוב, הל’ גיטין סימן ג’ סעיף כ"א. ד’ אב תש"ן.

 

התשובה בין סובב כל עלמין לממלא כל עלמין

עיון בליקוטי תורה לאדמו"ר הזקן, פרשת ניצבים א, ב (חסרות 25 דקות ראשונות). ט’ אלול תש"ן.

 

חשיבה על החשיבה

עיון בליקוטי מוהר"ן תורה ו’. ט"ז אלול תש"ן .

 

חשיבת היחיד על עצמו לעומת החשיבה החברתית

עיון באורות התשובה טז יא, ו-טו י (לא הוקלטה תחילת השיעור). ז’ תשרי תשנ"א.

  13.12 » הספר 'לוחות ושברי לוחות: הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניזם', כעת במחיר מבצע
  09.01 » ספרי הרב שג"ר הנמצאים בעריכה כעת: שיעורים בגמרא על מסכת ברכות, שיעורים על ספר התניא, ספר מאמרים על מלחמה ושלום

  צרו קשר

  מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

  טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

  sgr@zahav.net.il