מורה נבוכים, ישיבת הר עציון תשמ"ט

שיעור 1: התכלית א

א אלול תשמ"ח. הצגת התשובות הסותרות שנותן הרמב"ם לשאלה האם יש תכלית לבריאת העולם, ודיון על החיפוש הדתי אחר משמעות מוחלטת המוליך לחוסר משמעות.

 

שיעור 2: התכלית ב

יב אלול תשמ"ח. דיון בתפיסת הסיבתיות הפנימית של אריסטו, ובזיקתה לתפיסת הקדמות, לשאלת תכלית העולם, וליכולתו של האדם לשמוח בחלקו.

 

שיעור 3: התכלית ג

יט אלול תשמ"ח, הקלטה חלקית. דיון על חווית ההבנה ועל הוודאות הכרוכה בה, בניסיון להסביר את טענת הרמב"ם כל התכליתיות בעולם מחייבת רצון אלוקי ומוכיחה את הבריאה.

 

שיעור 4: התכלית ד

כו אלול תשמ"ח. סיכום הדיון על שאלת תכלית העולם, ועל המשמעות הצומחת מתוך חוסר המשמעות.

 

שיעור 5: הרע בעולם א

ד תשרי תשמ"ט. סקירת ההקשרים הדתיים והפילוסופיים של הדיון על שאלת הרע בעולם, ותחילת העיון בשאלה האם אלוקים בורא את הרע, או שהוא רק תולדה של החומר.

 

שיעור 6: הרע עולם ב

ב חשוון תשמ"ט. עיון בתפיסת החומריות של אריסטו, כמבוא לטענת הרמב"ם כי החומר הוא מקור הרע בעולם: על השניות של הצורה והחומר, על ההבנה כאחדות, ועל הפיצול הפנימי בדמותו של האדם.

 

שיעור 7: הרע בעולם ג

י חשוון תשמ"ט. עיון בדברי הרמב"ם על הקשר שבין הרע בעולם לבין הסכלות: האם החכמה מצילה את האדם מן הרעות, או הופכת אותו לאדיש כלפיהם?

 

שיעור 8: ההשגחה א

יז חשוון תשמ"ט

 

שיעור 9: ההשגחה ב

ב כסלו תשמ"ט

 

שיעור 10: ההשגחה ג

ט כסלו תשמ"ט

 

שיעור 11: ההשגחה ד

טז כסלו תשמ"ט

 

שיעור 12: ההשגחה ה, הידיעה א

כג כסלו תשמ"ט

 

שיעור 13: הידיעה ב

ח טבת תשמ"ט

 

שיעור 14: הידיעה ג

טו טבת תשמ"ט

 

שיעור 15: קדמות א

כב טבת תשמ"ט

 

שיעור 16: פשטי המקראות

כט טבת תשמ"ט

 

שיעור 18: קדמות ב

יד שבט תשמ"ט

 

שיעור 19: קדמות ג

כא שבט תשמ"ט

 

שיעור 21: קדמות ד

יב אדר תשמ"ט

 

שיעור 22: בריאה יש מאין – ראיית ההתייחדות

יט אדר א תשמ"ט

 

שיעור 23: בריאה יש מאין – ראיית ההתייחדות וכוונת המכוון

כו אדר א תשמ"ט

 

שיעור 24: בריאה יש מאין – הרמב"ם מול אריסטו

ג אדר ב תשמ"ט

  08.05 » לקראת יום השנה ה-11 לפטירת הרב שג"ר, אוסף המאמרים 'נהלך ברג"ש' כעת במחיר מבצע
  09.01 » ספרי הרב שג"ר הנמצאים בעריכה כעת: שיעורים בגמרא על מסכת ברכות, שיעורים על ספר התניא, ספר מאמרים על מלחמה ושלום

  צרו קשר

  מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

  טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

  sgr@zahav.net.il